Lunde, Siri

 

Vitenskapelig redaktør (Foreldrpermisjon)
Medisinskfaglig ansvarlig for vitenskapelige artikler og publiseringsetiske problemstillinger.

E-post: siri.lunde.stromme@legeforeningen.no
Mobil 411 26 977