Lunde, Siri

 

Vitenskapelig redaktør
(Foreldrepermisjon fra 01.08.2017)
Medisinskfaglig ansvarlig for vitenskapelige artikler og publiseringsetiske problemstillinger.

E-post: siri.lunde.stromme@legeforeningen.no
Telefon 411 26 977