Meling, Karina Bjørkås

Markedskoordinator
Ansvar for alle stillingsannonser, kursannonser, stipender-legater og fond og spesialistannonser – til Legejobber.no, Tidsskriftet. Ansvar for produktannonser i papirutgaven av tidsskriftet.

E-post: karina.meling@legeforeningen.no
Tlf: 23 10 90 57