Rostadmo, Martine

  Medisinsk redaktør
Vurdering og redigering av medisinske fagartikler. Produksjon av nyhetssaker om forskning

E-post: martine.rostadmo@legeforeningen.no
Telefon  41 70 11 08
Mobil     934 67 671