Rostadmo, Martine

  Medisinsk redaktør
Vurdering og redigering av medisinske fagartikler. Produksjon av nyhetssaker om forskning

E-post: martine.rostadmo@legeforeningen.no
Tlf.  23 10 90 49
Mobil 934 67 671