Seljebotn, Berit

Produksjonssjef
Tidsskriftproduksjon, trykkerikontakt, distribusjon, temahefter. 

E-post: berit.seljebotn@legeforeningen.no
Telefon 970 91 460