Seljebotn, Berit

Produksjonssjef
Tidsskriftproduksjon, trykkerikontakt, distribusjon, temahefter. 

E-post: berit.seljebotn@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 90 42
Mobil 970 91 460