Slagstad, Ketil

 

Lege / assisterende medisinsk redaktør (vikar)
Redigering av løpende debatt/kommentarstoff i Tidsskriftet, innholdsproduksjon.

E-post: Ketil.Slagstad@legeforeningen.no
Telefon 90 96 73 73