Tveito, Kari

 

Medisinsk redaktør (Permisjon)
Vurdering og redigering av medisinske fagartikler. Produksjon av nyhetssaker om forskning.

E-post: Kari.Tveito@legeforeningen.no