Helsedirektoratets rapport om første runde av ny turnusordning

Uttalelse fra Norsk medisinstudentforening vedrørende helsedirektoratets rapport fra første runde av ny turnusordning for leger.
Helsedirektoratets rapport om første runde av ny turnusordning

Helsedirektoratet offentliggjorde nylig sin rapport fra den første runden av ny turnusordning for leger. De presenterer sitt fullstendige tallmateriale, og kommer med sin fortolkning, som kan leses her.

Det er et paradoks at 364 nyutdannede norske leger står uten turnus, mens vi mangler både sykehusspesialister og fastleger i Norge. Vi må ansette flere turnusleger, og flere leger i spesialisering, for å fylle fremtidens legebehov.

Kaoset i turnusordningen skyldes at det står for mange i kø fra den gamle ordningen. Mange helseforetak har mottatt flere turnussøknader enn de har kapasitet til å behandle på en ryddig måte. Resultatet er en hastverksprosess der personlige bekjentskaper og tilfeldigheter kan avgjøre hvem som får turnus.

Helse- og omsorgsdepartementet ventet alt for lenge før den gamle turnusordningen ble endret, og derfor sitter vi med kaos i dag. Nå må de ta ansvar, og ta i bruk de virkemidlene som er nødvendige for å rydde opp. Det viktigste tiltaket er å få ned turnuskøen, som kan gjøres på følgende måte:

  • Langsiktig økning av antallet turnusplasser med for eksempel 2 % pr år, som tilsvarer årlig vekst i helsebudsjettene
  • Liberal godkjenning av vikariater som turnustjeneste, i en overgangsperiode, for å ta unna deler av turnuskøen.

Tallene fra helsedirektoratet viser en tendens til at leger med norsk medisinutdannelse har blitt ansatt. Vi vet ikke hvorfor, eller om studiestedet i seg selv har spilt en rolle. Det viktigste for Nmf er at alle som søker turnus får en rettferdig vurdering av sin kompetanse, og at det er saklige kriterier som legges til grunn for ansettelse. Der har vi lang vei å gå, selv om enkelte store helseforetak, som Ahus og OUS, har gjort en respektabel jobb.

.