Internasjonalt

Nmf er medlem av International Federation of Medical Students' Association (IFMSA). IFMSA er verdens største studentorganisasjon med 130 medlemsorganisasjoner fra alle verdens regioner. 

Organisasjonen er anerkjent som verdens medisinstudenters stemme i det internasjonale helsemiljøet, og samarbeider aktivt med FNs organer (bl.a. WHO), samt ikke- statlige organisasjoner som Leger Uten Grenser, og World Medical Association (WMA).

I likhet med Nmf jobber IFMSA innenfor områdene medisinsk grunnutdanning, global helse, seksuell og reproduktiv helse, helsearbeidskraft og folkehelse - men på et internasjonalt nivå og i nettverk mellom alle medlemsforeningene. Utvekslingen Nmf tilbyr organiseres fordi vi er en del av IFMSA, og dermed har kontakter til medisinstudenter over hele verden! 

IFMSA arrangerer to store internasjonale generalforsamlinger (GA) i året. Her møtes medisinstudenter fra hele verden blant annet for å diskutere viktige globale helsespørsmål, og hvilken politikk IFMSA skal føre innenfor disse temaene. Utover dette tilbyr IFMSA en rekke kurs og opplæring innefor spesifikke tema men også på ferdigheter som er nyttige som tillitsvalgt - og som en samfunnsengasjert medisinstudent og fremtidig lege. Og så får man venner fra hele verden! 

IFMSA gir Nmf medlemmer spennende muligheter til å delta på globale helsekonferanser og ha internships hos globale aktører som Røde Kors, Verdens Helseorganisasjon og andre FN-komiteer! Følg med på facebook og global helsemailingliste for å få med deg utlysningene til dette. 

For mer informasjon se www.ifmsa.org

Mer informasjon om det internasjonale arbeidet i foreningen får du dessuten dersom du melder deg på vår mailing liste for global helse. Mer informasjon om dette finner du i høyre kolonne.

Mer om aktiviteten til IFMSA:

IFMSAs arbeidskomiteer:

Standing Committee on Professional Exchange (SCOPE). Klinisk utveksling. Er i Nmf organisert under utvekslingskomiteen.

Standing Committee on Research Exchange (SCORE). Forskningsutveksling. Er i Nmf organisert under utvekslingskomiteen.

Standing Committe on Medical Education (SCOME). Medisinsk grunnutdanning. Er i Nmf organisert under grunnutdanningskomiteen

Standing Committee on Reproductive Health and rights including HIV/AIDS (SCORA). Arbeid på dette innenfor Nmf er lagt under Global helsekomiteen.  
Standing Committee on Public Health (SCOPH). Folkehelse. Er i Nmf organisert under prosjektkomitéen og global helsekomiteen.
Standing Committee on Human Rights and Peace (SCORE). Global helse og fred. Er i Nmf organisert under prosjektkomitéen og global helsekomiteen.

Hver standing comittee arrangerer seminarer under marsmøtet og augustmøtet til IFMSA, og delegatene fra Nmf deltar på disse. Komiteene har nettside, mailinglister og facebookgrupper som man kan delta i og følge aktiviteten til komiteen.

Programmer

I et forsøk på å strukturere samarbeid og oppfølging av aktivitet med mål innenfor spesifikke tema på tvers a NMOer har IFMSA startet med ”Programmer”. Programmene tar for seg et spesifikt tema hver, og knytter til seg aktiviteter som er relatert til temaet. Programmene har egne directors med ansvar for oppfølging og dokumentasjon på hva man i fellesskap på tvers av medlemsforeninger og i IFMSA som helhet oppnår innenfor arbeidet på temaet. På denne måten kan man måle i tall hvor mye man oppnår i hele IFMSA med aktiviteten og arbeidet med spesifikke mål, og basert på dette også identifisere hvordan aktiviteten kan forbedres. Programmene er relativt nye, og så langt er det vedtatt 18 programmer. Informasjon om hvert program og hvordan man kan registrere sine aktiviteter i progammet finner du her: Manual for Programmer

Temaene for programmene er:
- Barns helse og rettigheter
- Smittsomme sykdommer
- Tilpasset seksualundervisning
- Verdig og ikke-diskriminerende helsetjeneste
- Katastrofe, krise, risiko og humanitær aksjon
- Klima, miljø og helse
- Etikk og menneskerettigheter
- Helsesystem
- Sunn livsstil og ikke-smittsomme sykdommer
- HIV/AIDS og seksuelt overførbare sykdommer
-  Helsearbeidskraften
- Mødrehelse og tilgang til trygg abort
- Systemer for medisinsk grunnutdanning
- Mental Helse
- Organ-, vev- og margdonasjon
- Seksualitet og kjønnsidentitet
- Å lære bort medisinske ferdigheter

Her kan du lese bloggen til delegasjonen Nmf sender til IFMSAs general assembly!
Finn ut hvilke saker som diskuteres og les inntrykkene til deltakerne fra Norge.

Global helse-mailinglisten er for deg som vil ha mer informasjon og engasjere deg i vårt internasjonale arbeid! Her kan du lese mer om denne.

Nmf sender flere delegasjoner hvert år til møter i IFMSA! Her kan du lese mer informasjon om IFMSA og rollen som delegat fra Nmf. 

 

 

Her finner du nyheter og artikler som omhandler Norsk medisinstudentforeninginternasjonalt eller International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA)

.