Internasjonalt arkiv

Her finner du nyheter og artikler som omhandler Norsk medisinstudentforeninginternasjonalt eller International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA)

search

Periode

  • År: Måned:

25 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Har du lyst til å delta på IFMSAs generalforsamling i Taiwan?

Søknadsprosessen for å delta i Nmfs delegasjon til augustmøtet i IFMSA er nå åpnet for alle Nmf sine medlemmer!

Konferanse om Global Helse i London - 5-6. april

MedsinUK, vår søsterorganisasjon i Storbritannia, arrangerer helgen 5-6. april en konferanse om global helse.

Følg Nmfs delegasjon på generalforsamlingen i IFMSA!

Akkuratt nå er det generalforsamling i  IFMSA, og du kan følge Nmfs delegasjon på deres blogg!

Har du lyst til å delta på IFMSA sin 63. generalforsamling i Tunisia?

IFMSA ble stiftet i 1961 og har i dag 108 medlemsorganisasjoner fra 110 ulike land. IFMSA representerer over 1,4 millioner medisinstudenter verden over og er medisinstudentenes felles stemme opp mot organer som FN og WHO. IFMSA jobber innen seks hovedområder (eller Standing committees som det kalles) og som representant for Nmf, må en velge seg ett arbeidsområde en vil jobbe med på GA. 

IFMSA sin generalforsamling i Chile

Fra 1. - 7. August ble IFMSA sin 62. generalforsamling avholdt i Santiago, Chile. Det deltok ca 500 delegater fra ca 90 ulike land. Nmf sendte en delegasjon på 5 for å representere Nmf sine interesser, skape samarbeid med andre medisinstudentforeninger og ta med nye idéer hjem.

Følg vår delegasjon på generalforsamlingen til IFMSA i Chile

En delegasjon fra Norsk Medisinstudentforening deltar på generalforsamlingen til IFMSA. Der de representerer interessene til norsk medisinstudenter, og jobber blant annet med å få til nye spennende utvekslingsavtaler for våre medlemmer. Følg med på bloggen til delegasjonen, og få med deg alle oppdateringene fra Chile.

Følg NorPal Sawa bloggen i sommer

10 norske medisinstudenter skal tilbringe fire uker i Nablus, Palestina, hvor de skal hospitere på sykehus og lage en sommerleir i flyktningleiren Balata. Følg bloggen deres, og få med deg deres opplevelser og erfaringer fra Palestina.

NorWHO

NorWHO er en simuleringskonferanse. Under NorWHO vil det foregå en simulering av Verdens helseforsamling(WHA). WHA avholdes av Verdens helseorganisasjon(WHO) hvert år. WHA er regnet som den viktigste globale arenaen for diskusjoner og beslutningstaking rundt helse-spørsmål, både for stater og sivilt samfunn. 

Har du lyst til å delta på IFMSA sin 62. generalforsamling i Chile?

Søknadsfristen er forlenget til 28.april kl 17:00.

Valg til IFMSA-verv

Dessverre ble ingen ble valgt som økonomiansvarlig under GA i mars. Derfor blir dette vervet utlyst på nytt. For å søke på dette vervet må du ha deltatt på minst to GAer. På august-møte i Chile blir det også valg til ulike verv (SCOPH-D, LO WHO osv) i IFMSA. For å stille til disse vervene må en ha deltatt på minst en GA.

 

Har du lyst til å delta på IFMSA sin 62. generalforsamling i Chile?

1.-7. august arrangeres IFMSA sin 62. generalforsamling i Santiago, Chile. IFMSA (International Federation of Medical Students' Association) har to generalforsamlinger, en i mars og en i august. Siden Nmf er en medlemsorganisasjon i IFMSA sender vi en delegasjon til hver GA. Denne gangen planlegger vi å sende 7 personer til GA. Søknadsprosessen er nå åpent for alle Nmf sine medlemmer. Vi søker etter engasjerte Nmf medlemmer som interesserer seg for global helse, menneskerettigheter, internasjonalt samarbeid og ikke minst vilje til å ta med seg inspirasjon og idéer fra generalforsamlingen tilbake til sitt lokallag.

IFMSA sin Generalforsamling i USA

Fra 9. - 15. mars ble IFMSA sin 62. generalforsamling avholdt i Baltimore, USA. Det deltok ca 1000 delegater fra ca 90 ulike land. Nmf sendte en delegasjon på 17 for å representere Norsk medisinstudentforening sine interesser, skape samarbeid med andre medisinstudentforeninger, ta med nye idéer hjem og bli engasjert til videre helserelatert arbeid i Norge.

Mulighet til å delta på PreWHA og Verdens helseforsamling

De siste 60 årene har IFMSA jobbet aktivt opp mot Verdens Helseorganisasjon (WHO) for å sikre ungdomsdeltakelse i global helseledelse. Et av hovedfokusområdene har vært arbeid opp mot Verdens helseforsamling (WHA). WHA er regnet som den viktigste globale arenaen for diskusjoner og beslutningstaking rundt helse-spørsmål, både for stater og sivilt samfunn.

Mastergrad i global helse

Til september åpner Copenhagen School of Global Health (CSGH). De tilbyr både en 2-årig masterutdannelse og et 7-ukers online kurs – begge med fokus på de store utfordringene som påvirker menneskers helse globalt.

Internship hos WHO

Du som Nmf-medlem har nå mulighet for å søke på internship hos Verdens helseorganisasjon (WHO Geneve).

EuRegMe 2013

Er du interessert i globalhelse, utveksling, grunnutdanning eller menneskerettigheter? Er du interessert i å bli mer aktiv i Nmf? Er du interessert i å være med å påvirke? Da er kanskje du den Nmf skal sende til Det europeiske regionale møte(EuRegMe) i Italia mellom 17.april og 21.april.

Valg av Styre i IFMSA

På generalforsamlingen til International Federation of Medical Students' Association (IFMSA) som avholdes i mars i år, i Baltimore, skal det velges nytt styre for IFMSA. Det er mulig for medlemmer av Nmf å stille som kandidater til valget. For mer informasjon og kriterier les resten av artikkelen.

Valg av styre i IFMSA

På generalforsamlingen til International Federation of Medical Students' Association (IFMSA) som avholdes i mars i år, i Baltimore, skal det velges nytt styre for IFMSA. Det er mulig for medlemmer av Nmf å stille som kandidater til valget. For mer informasjon og kriterier les resten av artikkelen.

 

Søknadsprosessen for IFMSA sin 62. generalforsamling i Baltimore/Washington DC frå 9.-15. mars er opna!

9.-15. mars brakar det laust for IFMSA si 62. andre generalforsamling i Baltimore/Washington, og Nmf skal som vanleg sende ein delegasjon av engajserte Nmf-arar. Alle Nmf medlemmar kan søkje om å bli del i delegasjonen. Lang, tidligare erfaring i Nmf er ikkje eit absolutt kriterium, då den vil bli sett saman av både erfarne og uerfarne delegatar. Vi søkjer etter engasjerte medlem som interesserar seg for global helse, menneskerettar, internasjonalt samarbeid og ikke minst vilje til å ta med seg inspirasjon og idéar fra generalforsamlinga tilbake til sitt lokallag.

The Indian Experience- GA i Mumbai

I byrjinga av august vendte 10 spente Nmf-arar, saman med 900 andre medisinstudentar frå 96 ulike land, snuten mot Mumbai for å delta på IFMSA sin 61. generalforsamling . Vi blei før ankomst lova The Indian Experience, og i etterkant kan ein nok seia at det vart oppfylt på godt og vondt.

25 sider. Side 1 av 2

Pris på medlemskap i Nmf
kr 630,- per år for studenter.

For ANSA medlemmer
kr 510,- per år.

.