Kjære medlemmer av Norsk medisinstudentforening Oslo, 

Velkommen til Nmf Oslo sitt årsmøte 2016!
Mandag 5. september kl. 16.30 avholder Nmf Oslo årsmøte i Blått auditorium på Rikshospitalet. 

Velkommen til Nmf Oslo sitt årsmøte 2016!
Mandag 5. september kl. 16.30 avholder Nmf Oslo årsmøte i Blått auditorium på Rikshospitalet. 

Fagforeningen Norsk medisinstudentforening (Nmf) Oslo arrangerer turnusmøte for 11.- og 12.-semester medisinstudenter ved Universitetet i Oslo (UiO) den 12. september 2016.

.