MedHum søker styremedlemmer

Vil du være med å forme en av Norges største studentdrevne innsamlingsaksjoner? MedHum 2018 søker tilitsvalgte til sentralstyret! 

MedHum søker styremedlemmer

Hva er MedHum?
MedHum er Norsk medisinstudentforening (Nmf) sin humanitæraksjon. Aksjonen arrangeres hvert partallsår av medisinstudentene i Trondheim, Bergen, Tromsø, Oslo og i utlandet. Pengene vi samler inn går til å fremme primærhelse og forebyggende arbeid i lav- og mellominntektsland. MedHum samarbeider med ulike ideelle organisasjoner, og hver aksjon er rettet mot et bestemt prosjekt som velges av medisinstudentene. 

Neste MedHum-aksjon arrangeres høsten 2018. Selve aksjonen strekker seg over én uke, i løpet av høsten i 2018, hvor det arrangeres en rekke arrangementer til inntekt for prosjektet! Gå gjerne inn på medhum.no og MedHum sin Facebook-side for å se hva den forrige aksjonen fikk til.

Vi søker nå personer til vervene markedsansvarlig, PR-ansvarlig og økonomiansvarlig i sentralstyret for 2018-aksjonen.

Økonomi
Er du interessert i global helse? Er du en strukturert og oversiktlig person? Har du lyst til å styre økonomien i en av Norges største studentdrevne humanitære organisasjoner?

Som økonomiansvarlig i MedHum har man overordnet ansvar for økonomien i sentralstyret. Man har kontakt med Nmf, Legeforeningen, lokallagene i MedHum og en kontaktperson for prosjektet som blir valgt. Man er også med i sentralstyret, og har muligheten til å påvirke beslutninger som blir tatt der.

Arbeidsoppgaver:

 • Lage budsjett for drifts- og aksjonsår 
 • Søke om driftsmidler fra Nmf for de to årene
 • Samle inn refusjonsskjemaer, og ha oversikt over organisasjonens utgifter 
 • Føre regnskap for sentralstyret og se til at regninger blir betalt 
 • Holde kontakt med de lokale økonomiansvarlige via Skype
 • Svare på diverse økonomispørsmål 
 • Samarbeide med markedsansvarlige om å lage sponsorsøknader, og ha hovedansvaret for å lage budsjettet som blir sendt ut

Markedsansvarlig
Er du en positiv og omgjengelig person? Har du ståpåvilje? Har du lyst til at MedHum skal samle inn mer penger enn noensinne? Da bør du søke til vervet som markedsansvarlig for MedHum! 

Som markedsansvarlig har man ansvar for å finne sponsorer til MedHum-aksjonen. Man jobber sammen med markedsansvarlige i lokallagene og sikrer aksjonen de driftsmidlene som trengs for at hjulene skal kunne gå rundt. Man er i tillegg med i sentralstyret, og har muligheten til å påvirke beslutninger som blir tatt der.

Arbeidsoppgaver:

 • Lage en oversikt over hvilke sponsorer man kan søke nasjonalt, og holde seg oppdatert på søknadsfrister 
 • Ha kontakt med lokale markedsansvarlige, og samkjøre sponsorsøknader lokalt og nasjonalt
 • Utforme sponsorsøknader og sende inn disse
 • Ha ansvar for at sponsoravtaler overholdes
 • Bestille promoteringsmateriell
 • Følge opp søknadsprosesser

PR-ansvarlig
Er du kreativ og engasjert? Vil du bidra til å gjøre MedHum mer synlig?

Som PR-ansvarlig er oppgaven din å få ut informasjon om prosjektet og promotere MedHum-arrangementer. Man er i tillegg med i sentralstyret, og har muligheten til å påvirke beslutninger som blir tatt der.

Arbeidsoppgaver:

 • Holde kontakt med de lokale PR-ansvarlige og PR-ansvarlig i organisasjonen man samarbeider med
 • Promotere MedHum og det vi gjør på sosiale medier som Facebook, Instagram og Twitter
 • Dele artikler/saker knyttet til prosjektet på Facebook
 • Koordinere produksjonen av en aksjonsspesifikk film i forbindelse med tilsynsreisen
 • Koordinere utformingen av promomateriale som flyers, plakater, handlenett og eventuelt gensere og t-skjorter, i samarbeid med markeds- og økonomiansvarlig
 • Søke om å få vise en kort reklamefilm på reklamefrie dager på TV
 • Sende ut pressemeldinger til aviser i forbindelse med arrangementer

Hvordan søke?
CV og en halv sides motivasjonsbrev kan sendes til medhum@medisinstudent.no innen søndag den 11. desember kl. 23:59. Alle Nmf-medlemmer på alle kull er velkomne til å søke. Vervsperioden varer fra januar 2017 til desember 2018. Spørsmål om vervene kan rettes til emma.j.lengle@gmail.com.

.