Søk MedHum 2018!

Kunne du tenke deg å være en del av Norges største humanitære studentorganisasjon?

Søk MedHum 2018!

Hvert partallsår arrangeres MedHum-aksjonen for å samle inn penger til humanitære prosjekter med fokus på lav- og mellominntektsland og forebyggende helsearbeid. I år velges nye representanter til det nasjonale styret i MedHum og vi ser etter nettopp deg til å drive denne tradisjonsrike aksjonen videre.

Ønsker du å bidra til å lage en felles nasjonal plan for MedHum 2018, være et bindeledd mellom MedHum og neste aksjons samarbeidsorganisasjon og jobbe med engasjerte og flinke studenter fra alle medisinstudiebyer i Norge? Søk MedHum 2018!

Vervene vi lyser ut er:

  • Leder
  • Sponsoransvarlig
  • PR-ansvarlig

Hvordan går du frem for å stille til valg? 

Send motivasjonsbrev (maks 1 side), CV og en arbeidsplan som beskriver hva du vil utrette i løpet av året (maks 1 side) via mail til valgkomiteen (valgkom16@gmail.com). Det vil være anledning til å stille til valg helt frem til selve valgdagen 15. oktober.

.