UTSATT FRIST: Vi søker assistent til Internasjonalt ansvarlig i Nmf!

Det opprettes en ny posisjon i Nmf, nemlig en assistent til Internasjonalt ansvarlig. Hensikten med dette er å bedre Nmf sin aktivitet i IFMSA igjennom året, og bedre delegasjonenes aktivitet på møtene. 

UTSATT FRIST: Vi søker assistent til Internasjonalt ansvarlig i Nmf!

Hva innebærer posisjonen?
Assistenten skal avhjelpe Internasjonalt Ansvarlig (IA) med en del av den administrative arbeidsmengden knyttet til delegasjonsledelse til de fire møtene Nmf sender delegasjoner til: to generalforsamlinger i IFMSA (mars og august)j, europeisk regionalt møte (EuRegMe) og nordisk møte (FINO). Inkludert i dette er å være kodelegasjonsleder til augustmøtet i IFMSA, og være delegasjonsleder til enten Europeisk regionalt møte eller FINO konferansen, samt å bistå internasjonalt ansvarlig med oppgaver knyttet til de andre møtene og være en diskusjonspartner igjennom året. Mer om oppgavene finner du i stillingsbeskrivelsen HER.

Utlysningen åpner i dag, og frist for å sende inn søknad er den 12.desember. Søknaden skal inneholde motivasjonsbrev og CV. Dette sendes til internasjonalt@medisinstudent.no.  Det vil være Nasjonalt styre i Nmf som vurderer søknadene og velger en person til posisjonen.

Dersom du har noen spørsmål kan du ta kontakt med Internasjonalt ansvarlig Helene Skovdahl på internasjonalt@medisinstudent.no

Vil du bli Øyvinds assistent neste år?
Søk da vel!! 

.