Den internasjonale medisinstudentforeningen (IFMSA) møttes i Montenegro - og Nmf representerte de norske medisinstudentene

Når nærmere 1000 medisinstudenter fra over 100 ulike land møtes for å diskutere politikk og lære av hverandre, er det mange ulike synspunkt som fremmes. Nmf sto i spissen for norske studenter - dette er en oppsummering av de viktigste sakene som ble diskutert.

Den internasjonale medisinstudentforeningen (IFMSA) møttes i Montenegro - og Nmf representerte de norske medisinstudentene
Kilde: ifmsa.org

Kort om møtet

Hvert år avholder IFMSA, den internasjonale medisinstudentforeningen, to generalforsamlinger - ett i mars og ett i august. Årets utgave er det 66. marsmøtet i rekken og fant sted i Budva, Montenegro. 

Kilde: Øyvind Rustan

Nmf sendte en delegasjon på 10 engasjerte medisinstudenter, som gjorde at vi klarte å ha en tydelig stemme i de fleste arenaene på møtet. Delegasjonen besto av:

 • Øyvind Rustan
 • Helene K. Skovdahl
 • Kate Wang
 • Benedicte Opshaug
 • Katja Eliassen
 • Rasmus Bakken
 • Rannei Hosar
 • Eivind Valestrand
 • Ragnhild M. Bakke
 • Sara Eriksen

Den norske delegasjonen til MM2017

Politikk

En viktige del av møtet består i å bestemme politikken til IFMSA. Siden IFMSA representerer nærmere 1,3 millioner medisinstudenter over hele verden og har en stemme i store fora som WHO og FN, er det viktig å ha politikk som vi kan enes om. Dette gjøres primært gjennom utformingen av policy dokumenter. Disse tar for seg spesifikke problemstillinger, beskriver bakgrunn og fakta og sier noe om hvilket standpunkt IFMSA skal ta i disse sakene. Under møtet ble det vedtatt politikk på følgende områder:

 • Abolishing Child Marriage
 • Access to Safe Surgery and Anesthesia
 • Breastfeeding
 • Ending Gender Based Violence
 • Ensuring Access to Medical and Humanitarian Aid
 • Access to Safe Abortion
 • Obstetric Violence and Humanized Birth
 • Protection of Health Services
 • Rural Health
 • Universal Health Coverage

Er du interessert i å lese mer om hva IFMSA mener om disse temaene kan du finne alle dokumentene online på www.ifmsa.org.

Kilde: Katja Eliassen.

Temaevent og Budva Youth Declaration

Hver generalforsamlingen blir ulike tema tatt opp. Et av årets tema var ikke-smittsomme sykdommer, som er en av de største helseutfordringene for vår generasjon. De var årsak til nesten 70 % av dødsfallene i verden i 2012. Temaet ble diskutert i flere bolker, og som resultat av diskusjonene standpunkt for alle verdens medisinstudenter formulert. Resultatet, ‘Budva Youth Declaration’, setter krav om tøffere tiltak i flere tematiske områder: 

 • Finansiering av prevensjon og kontroll
 • Urbane områder
 • Sårbare populasjoner og redusere ulikhet
 • Ungdom Helsesystemer
 • Helsepersonell

Kilde: ifmsa.org

Ikke-smittsomme sykdommer på landsmøtet til Nmf

Ikke-smittsomme sykdommer ble også tema på Nmf sitt landsmøte, der det blant annet vedtatt at vi ønsker å skattelegge sukkerholdige drikker på 20 % og at vi ønsker momsfritak på frukt og grønnsaker. Det ble også mye diskusjon rundt tobakkspolitikken, og vi har nå politikk som sier at vi ønsker at kunnskap om de skadelige effektene av tobakk når befolkningen allerede i barneårene og at vi ønsker at tobakk kun skal kunne selges i spesialbutikker for tobakksprodukter (tilsvarende vinmonopolet).

Marsmøtet 2017

International Federation of Medical Students' Associations

.