Enkelt og Håndterlig –Forbedringsarbeid i Praksis

Interesse for kvalitet og pasientsikkerhet? Legeforeningens årlige konferanse "Enkelt og håndterlig – forbedringsarbeid i praksis» har et spennende program!

Enkelt og Håndterlig –Forbedringsarbeid i Praksis

Legeforeningens konferanse "Enkelt og håndterlig – forbedringsarbeid i praksis" finner sted på Radisson Park Inn på Gardermoen, 14. – 15. november 2017.

Konferansen er gratis, og Legeforeningen dekker reise og oppholdsutgifter.

Konferansen passer både for medisinstudenter, allmennleger og leger i spesialisthelsetjenesten.

I år vil konferansen særlig fokusere på læring av uheldige hendelser, og det kommer innledere fra inn- og utland. Det legges opp til refleksjoner og diskusjoner på flere temaer, bl.a.

  • Hvordan lære av alvorlige uønskede hendelser? Hvordan håndtere kollegiale relasjoner ved uønskede relasjoner?
  • Hva kan fremme vårt forbedringsarbeid, og hva kan hemme det?

Videre vil vi få foredrag om "Læringsnotater fra Meldeordningen", "Forbedringsutdanning for leger", "Rasjonell legemiddelbruk i sykehjem", og "Når noe virker, betyr det ikke at det funker i praksis".

 

Det blir også parallellseksjoner med vekt på kvalitet i preoperativt arbeid og samme dags kirurgi, og workshop om hvordan styrke allmenlegerollen i det kommunale forbedringsarbeidet/SKIL. Mer informasjon om programmet finner du på nettsidene i lenken nedenfor.

Onsdag ettermiddag kan deltakerne være med å stifte ny spesialforening for leger med interesse for forbedringsarbeid, pasientsikkerhet og ledelse. Møt opp!

NB - påmelding

Ved påmelding må du i feltet "Informasjon til arrangør" gi opplysninger om:

  • arbeidsforhold (ansatt eller næringsdrivende)
  • kort redegjørelse for din motivasjon til å delta, f.eks. planlagt eller pågående forbedringsprosjekter eller liknende

 

Følg nedenstående påmeldingslenke for å søke om plass på konferansen SNAREST

Påmelding

 

 

 

PROGRAM:

Park Inn Airport Hotell, Gardermoen, 14.-15. november 2017

 

Tirsdag 14.11. 2017


11:00 – 11:10 Åpning

11:10 – 12:00 “What is resilience in healthcare and how can it make healthcare safer?”Professor Erik Hollnagel, Danmark

 

12:00 – 12:15   Pause

 

12:15 - 13:00  "Måling av pasientskader, hvorfor det er viktig og hva gjør Helse- og omsorgsdepartementet for å bidra til mer åpenhet og læring."

Seniorrådgiver Torunn Granlund Omland, Helse- og omsorgsdepartementet

 

13:00 – 14:00 Lunsj

 

14:00 - 14:45  Læringsnotater fra Meldeordningen.

Seniorforsker Eli Saastad, Meldeordningen, Helsedirektoratet

 

14:45 - 15:45  "En uønsket hendelse"

                                    Dr. Jan Erik Berdal, Akershus universitetssykehus

15:45 – 16:30 Hvordan lære av uønskede hendelser? Hvordan håndtere kollegiale relasjoner ved uønskede hendelser?

                                    Refleksjon og diskusjon i grupper og i plenum

16:30 – 16:50 Pause

16:50 – 17:15 Presentasjon av prosjekt fra Pasientsikkerhetsprogrammets Forbedringsutdanning for leger (FUL) 2016

Dr Eivind Samstad

 

17:15 - 18:00 Hva kan fremme vårt forbedringsarbeid, og hva kan hemme det?

                        Refleksjon og diskusjon i grupper og i plenum

 

 

19:30               Aperitiff

20:00               Middag


Onsdag 15.11. 2017

 

08:30 – 09:00             Orientering om Legeforeningens Gjør kloke valg-kampanje etter "Choosing Wisely"-modellen

                        Fagsjef Bente Kristin Johansen, Den norske legeforening        

 

09:00 - 09:45  Rasjonell legemiddelbruk i sykehjem.

Sykehjemoverlege Pernille Bruusgaard

 

09:45 – 10:15 «Når noe virker, betyr ikke det at det funker i praksis. Hva skal vi med implementeringsforskning?»

Kvalitetssjef, Professor dr. med. Stig Harthug, Seksjon for pasientsikkerhet, Haukeland universitetssykehus

 

10:15 – 10:45 Pause  -  utsjekk fra rom

 

Parallellsesjoner

 

 

Parallellsesjon ledelse/sykehus Plenumssal.

Ordstyrere: Ellen Deilkås, Morten Pytte 

Parallellsesjon primærmedisin

Grupperom.

Ordstyrer: Sirin Johansen og/eller Nicolas Øyane  

10:45 - 13:00

 «Kvalitet i preoperativt arbeid – Fra ord til handling».

Klinikkoverlege., dr.med. Elin Bjørnestad, Haukeland US

Samme dags kirurgi

Overlege Thomas Moger, Sykehuset Innlandet

Implementering av LEAN som forbedringsmetodikk ved Lillehammer sykehus og «piloten» på ryggkirurgi med fokus på kvalitet og verdi for pasienten.

Fagdirektør Ellen Pettersen  Sykehuset Innlandet

Workshop ledet av SKIL[1]:

Kvalitet i pasientforløp for eldre med kronisk sykdom - hvordan styrke allmennlegerollen i det kommunale samarbeidet?

 

 

13:00 – 14:00 Lunsj 

 

 

Plenumssalen

 

14:00 – 16:00 Stiftelsesmøte. Ny spesialforening for leger med interesse for forbedringsarbeid, pasientsikkerhet og ledelse.[1] SKIL AS: Senter for kvalitet i legekontor

.