Evidence and Reality - Mind the Gap

Er du interessert i global helse, og kunne tenke deg å delta på forskningskonferanse innenfor feltet? Nå har du muligheten til å reise på GLOBVAC studentkonferanse 13. mars, samt hovedkonferansen 14.-15. mars i Trondheim. Nmf åpner for søknader til reisestøtte for våre medlemmer, og håper å høre fra deg!

Evidence and Reality - Mind the Gap

GLOBVAC studentkonferanse er en del av GLOBVAC-programmet sin årlige konferanse, som drives av Norges Forskningsråd. Konferansen er til for å støtte forskning med stort potensiale til å påvirke ulike felt innenfor helse og likhet i lavinntekts- og lavere mellominntektsland. Les mer her: http://www.forskningsradet.no/prognett-globvac/GLOBVAC_Conference_2017/1253954270899

Gjennom årets studentkonferanse ønsker vi å sette fokus på gapet mellom evidens og virkelighet – hvilke utfordringer møter man i implementeringen av evidensbasert forskning til virkelighet? Innledere fra hele verden er invitert til å snakke om sine erfaringer og sitt syn på nettopp dette, og vil belyse tre områder innenfor temaet: mental helse, likestilling og globale ulikheter, og balansen mellom kvantitativ og kvalitativ forskning.

Nmf støtter 5 av våre medlemmer med transport til og fra konferansen (fly til Trondheim + transport til og fra flyplassen), måltider under oppholdet og konferanseavgift. Dere vil bli huset hjemme hos medisinstudenter i Trondheim.

Send et kort motivasjonsbrev (max 250 ord) til hannahsgra94@gmail.com om hvorfor nettopp du burde få delta. Eneste krav er at du er medlem av Nmf. Søknadsfrist 25. januar.

 

Vi gleder oss til å motta søknaden din!

.