Muligheter til deltagelse på internasjonale kurs i 2017

Som et trofast medlem av den internasjonale medisinstudentforeningen (IFMSA) får vi mange muligheter til å delta på kurs rundt i verden. Vi ønsker derfor å åpne døren til disse mulighetene for alle våre medlemmer - er du interessert i å delta på et kurs i Europa i 2017?

Muligheter til deltagelse på internasjonale kurs i 2017

Under generalforsamlingen til IFMSA i mars presenterte en rekke land muligheten til å delta på såkalte Sub Regional Trainings (SRTs). Av erfaring vet vi at dette er gode, velorganiserte kurs som omhandler relevante temaer innen kapasitesbygging og global helse. Kursene tilbys i forskjellige land, på forskjellige tider og dekker forskjellige temaer - derfor er det litt opp til dere hva dere ønsker å delta på. Nmf støtter deltageravgift og reisekostnader opp til 3000 kr i alle tilfellene, utgifter utover dette må dekkes selv.

Utlysningen for muligheten til å søke støtte kommer til å skje for hver av SRTene individuelt, men oversikten gjør det mulig å planlegge litt frem i tid :). Vi gjør dere også oppmerksom på at deltagelse på SRTene krever egen søknad og invilget støtte fra Nmf garanterer ikke plass på selve kurset. 

Oversikt SRTs i Europe 2017

Land, by Dato Dato for utlysning - søknadsfrist Deltageravgift Kurs Mer info
Tsjekkia, Praha 27. april - 1. mai

Lyses ut: 25. mars 
Frist: 5. april

140 € PRET

https://pret.ifmsa.cz/

Facebook 

Bulgaria, Varna 15. juli - 22. juli

Lyses ut: 1. mai
Frist: 15. mai

250 €

TNT + TMET
TNT + TNHRT
TNT + IPET
PHLT

Facebook
Litauen, Kaunas 19. august - 23. august

Lyses ut: 4. juli
Frist: 19. juli

 

TMET
IPET
TNT
Advocacy training

Facebook
Danmark, Aarhus 21. sept - 29. sept

Lyses ut: 7. august
Frist: 21. august

  PRET
TNT
Facebook

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kort forklaring av de ulike workshopene:

TNT - Training New Trainers
Trainings er kurs med fokus på kapasitetsbygging som brukes mye av IFMSA for å øke ferdighetene til tillitsvalgte og medlemmer i IFMSA. Disse kursene kan være på tema innen alt fra public speaking til conflict management til time management og mye mer! 

Training New Trainers er et kurskonsept hvor nye “trainere” læres opp og som kan holde disse kursene. I løpet av TNT-kurset blir du kurset i en rekke tema som bl.a. teambuilding, communication, presentation skills og mye mer. Du vil også få sjansen til å øve på å planlegge et slikt kurs og holde et mini-kurs! Tanken er at du som trainer vil få ferdigheter og verktøy til selv å planlegge og organisere mer spennende og interaktive kurs.

TNET - Training New Exchange Trainers
Et kurskonsept i regi av SCORE og SCOPE (Standing Committee on Research Exchange og Professional Exchange) som ligner veldig på TNT, men med fokus på å lære bort temaer knyttet til utveksling. Målet med TNET er først og fremst å utdanne trainere som kan arrangere en PRET, altså vil man lære om både enkle og kompliserte tema innen utveksling, men også med fokus på hvordan kan du formidle dette temaet videre på en PRET eller på utveksling sessions på f.eks. Tvk3. 

TMET - Training New Medical Education Trainers
Et kurskonsept i regi av SCOME (Standing Committee on Medical Education) som ligner veldig på TNT, men med fokus på å lære bort temaer knyttet til medisinsk grunnutdanning. Dette kan være f.eks. hvordan man kan påvirke beslutningstagere ved universitetet, fordeler ved uformell læring/peer education og lignende.

PRET - Professional & Research Exchange Training

PRET er et kurskonsept ogsp i regi av SCORE og SCOPE. Dette er trainings innen utveksling for alle forskjellige nivåer innen utveksling, og til og med for de som er kontaktpersoner og interessert i utveksling på et generelt nivå. Kurset er veldig bra for å lære "the basics" innen utveksling, men også hvis man vil utdype seg litt mer i kompliserte tema.

IPET - International Peer Education Trainings
Et kurskonsept i regi av SCORA (Standing Committee on Sexual and Reproductive Health including HIV/AIDS) som tilsvarer MSO i Norge. Her er det fokus på å gi medisinstudenter de verktøyene de trenger for å utvikle seg i peer education - altså det å undervise jevnaldrende. Fokus vil være på internasjonalt samarbeid rundt seksualundervisning.

PHLT - Public Health Leadership Training
Kurskonsept i regi av SCOPH (Standing Committee on Public Health) som ligner veldig på TNT, men med fokus på folkehelse. Målet met kurset er å gi deltagerne verktøy og evner til å ta lederroller innen folkehelserelaterte emner. Temaer som diskuteres er blant annet viktige myke ferdigheter og ledelsesevner, slik som kommunikasjon, presentasjonsteknikker, besluttningspåvirkning, aktivitetsstyring og mange flere.

 

Om det er noen spørsmål er det bare å ta kontakt med internasjonalt ansvarlig Øyvind Rustan på internasjonalt@medisinstudent.no


 


.