Ny mulighet for Nmf Oslo og Nmf Utland: bli med Nmf på forskningskonferanse

Er du interessert i global helse, og kunne tenke deg å delta på forskningskonferanse innenfor feltet? Nå har du muligheten til å reise på GLOBVAC studentkonferanse 13. mars, og hovedkonferansen 14.-15. mars i Trondheim. For å få med medlemmer fra alle lokallag åpner vi i denne omgang for søknader fra Nmf Oslo og Nmf Utland. Søknadsfrist 4.februar kl. 23.59. 

Ny mulighet for Nmf Oslo og Nmf Utland: bli med Nmf på forskningskonferanse

GLOBVAC studentkonferanse er en del av GLOBVAC-programmet sin årlige konferanse, som drives av Norges Forskningsråd. Konferansen er til for å støtte forskning med stort potensiale til å påvirke ulike felt innenfor helse og likhet i lavinntekts- og lavere mellominntektsland. Les mer her: http://www.forskningsradet.no/prognett-globvac/GLOBVAC_Conference_2017/1253954270899

Gjennom årets studentkonferanse ønsker vi å sette fokus på gapet mellom evidens og virkelighet – hvilke utfordringer møter man i implementeringen av evidensbasert forskning til virkelighet? Innledere fra hele verden er invitert til å snakke om sine erfaringer og sitt syn på nettopp dette, og vil belyse tre områder innenfor temaet: mental helse, likestilling og globale ulikheter, og balansen mellom kvantitativ og kvalitativ forskning.

Nmf støtter medlemmer med transport til og fra konferansen (fly til Trondheim + transport til og fra flyplassen), måltider under oppholdet og konferanseavgift. Dere vil bli huset hjemme hos medisinstudenter i Trondheim. Siden vi ikke fikk søknader fra medlemmer av Nmf Oslo og Nmf Utland i første runde, er det derfor disse to lokallagene vi åpner for søknader fra i denne omgang.

Send et kort motivasjonsbrev (max 250 ord) til hannahsgra94@gmail.com om hvorfor nettopp du burde få delta. Eneste krav er at du er medlem av Nmf. Søknadsfrist 4. februar.

Vi gleder oss til å motta søknaden din! 

.