Søk MedHum-aksjonen 2018!

Søknadsprosessen til å være MedHum 2018 sitt innsamlingsprosjekt er nå åpnet.
Vedlagt ligger krav til prosjektsøknad, samt MedHum sine statutter. Søknadsfristen er 01.02.17 kl 23.59.


Dersom det er noen spørsmål knyttet til søknadsprosessen kan leder Emma Lengle kontaktes på telefon: 469 90 974 eller mail: leder@medhum.no med kopi til emma.lengle@medisinstudent.no.

.