UNICEF er ny samarbeidspartner med MedHum aksjonsåret 2018

Stemmene er talt og nå kan det nye prosjektet ENDELIG offentliggjøres!! 
Resultatet fra avstemningen viste en klar vinner, nemlig: UNICEF - som blir MedHum’s nye samarbeidspartner i aksjonsåret 2018!

UNICEF er ny samarbeidspartner med MedHum aksjonsåret 2018

Denne gangen vil pengene som samles inn gå til prosjektet «Makani - My Space» - helse- og læringssentre i Jordan. Per dags dato er det mer enn 660 000 flyktninger som er berørt av krisen i Syria - den største flyktningskrisen globalt siden 2.verdenskrig - og som har flyktet til nabolandet Jordan. Over halvparten av disse flyktningene er barn! Det er uvirkelig å tenke seg hva de syriske barna har vært gjennom. Flesteparten bærer på mye sinne og er i dag rammet av en stor mental brist som er vanskelig å beskrive. Gjennom Makani-sentre vil MedHum, i samarbeid med UNICEF, gi flere syriske barn og unge tilgang på psykososial støtte og grunnleggende helsetilbud. Dette arbeidet bidrar med å synliggjøre viktigheten av psykisk utvikling og dets betydning for en god varig helse for den oppvoksende generasjonen. 

MedHum gleder seg til samarbeidet med UNICEF frem mot Aksjonsuken 2018. Vi har ikke råd til å miste en generasjon - «No Lost Generation"!

.