Prosjekt

Nmf mener det er viktig at medisinstudenter engasjerer seg i global helseproblematikk og vi har derfor et stort utvalg av prosjekter som du kan engasjere deg i.

Prosjektarbeidet vårt tar sikte på å være spennende og variert. Vi jobber lokalt i de ulike byene, der vi ønsker å belyse våre prosjekt gjennom ulike arrangement. I tillegg jobber vi politisk opp mot myndigheter for å påvirke det som skjer innen global helse i Norge. Vårt arbeid er sterkt preget av det tette samarbeidet med den internasjonale medisinstudentforeningen, IFMSA.

Les mer om de forskjellige prosjektene ved å trykke deg inn på linkene nedenfor, eller klikk her for å lese mer om prosjektseksjonen.

 


ForBedring
ForBedring arbeider med å sette fokus, økt kunnskap og skape interesse for pasientsikkerhet, smittevern og feilbehandling gjennom å arrangere foredrag, stands og kurs. Vårt mål er å skape trygge, profesjonelle og ansvarlige leger som har et bevist forhold til basalt smittevern og pasientsikkerhetsarbeid.


Akuttmedisinsk seminar
Hver høst arrangeres akuttmedisinsk seminar i Oslo. Fokuset for dette prosjektet er å øke medisinstudenters kompetanse på medisinsk nød- og katastrofehjelp igjennom simulering, workshop og foredrag. Les mer.

Akuttmedisinsk gruppe (AMG)
AMG er en ideel undervisningsgruppe som ønsker å fremme akuttmedisinske kunnskaper og ferdigheter blant medisinstudenter. De underviser i bl.a. AHLR, DHLR, venekanylering og idrettsmedisin. Les mer.

Kenyaprosjektet
Kenyaprosjektet er et samarbeid mellom Nmf og Provide International i Nairobi. Her får medisinstudenter mulighet 
til å hospitere på klinikker i slumområdene drevet av Provide, samt tilhørende sykehus. Prosjektet drives hele året. Møt mennesker, smak på global helse og gi deg selv en utfordring! Les mer.

 

NorPal Sawa
NorPal Sawa gir medisinstudenter mulighet til
å reise til Vestbredden for å hospitere på sykehus, samt jobbe sammen med palestinske medisin- studenter i flyktningeleir. Dette er et samarbeid mellom Nmf og IFMSA-Nablus, og foregår
på sommeren. Erfar helse i konfliktområder! Les mer.

 

Universities allied for essential medicines (UAEM)
UAEM er en studentorganisasjon med lokallag over hele verden. Hovedmålet er at alle får lik tilgang til medisiner. Åpen tilgang til forskningsresultater, og økt forskning på neglisjerte sykdommer står sentralt. Bli med for rettferdig tilgang til helse! Les mer.


 

 

 

 

 

 

 

Les mer om prosjektseksjonen her

Spørsmål om prosjektarbeid og global helse i Nmf? Send mail til globalhelse@medisinstudent.no

Vår mailingliste for global helse gir deg muligheten til å følge med, engasjere deg og påvirke vårt global helse-arbeid! Her finner du informasjon om denne.

.