Æsculap

Æsculap er et magasin for norske medisinstudenter, både ved norske og utenlandske universiteter. Det utgis av Norsk medisinstudentforening (Nmf), en avdeling av Den norske legeforening.

Æsculap har som målsetting å være et informativt og saklig refleksjons- og debattforum i forbindelse med helse, sosialpolitiske spørsmål, etiske problemstillinger som vedrører medisinsk virksomhet, forhold som vedrører legerollen, og saker som angår det medisinske studium og de medisinske fakulteter.

Magasinutgaven av Æsculap utkommer 4 ganger årlig, og har over 90 års fartstid. Medlemmer i Nmf vil motta bladet gjennom sitt medlemsskap, men andre kan også abonnere på magasinet.

Det er mulig å sende inn artikler, leserinnlegg, bokanmeldelser og spørsmål om annonser i bladet. Bare ta kontakt med redaksjonen. Vi ønsker og håper på lav terskel for å ta kontakt. Før hver deadline er det åpent redaksjonsmøte/-middag hvor alle er hjertelig velkomne.

search

Periode

 • År: Måned:

32 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Æsculap 03 - 2017

Æsculap 01 - 2017

Æsculap 04 - 2016

Æsculap 03-2016

Æsculap 02-2016

Æsculap 01-2016

Æsculap 05-2015

Æsculap 04-2015

Æsculap 03-2015

Æsculap 02-2015

Æsculap 01-2015

Æsculap 05-2014

Æsculap 04-2014

Æsculap 03-2014

Æsculap 02-2014

Æsculap 01-2014

Æsculap 05-2013

Æsculap 04-2013

Æsculap 03-2013

Æsculap 02-2013

32 sider. Side 1 av 2

Last ned Æsculap 03 - 2017 i pdf.

Ansvarlige redaktører:

Tuva Stranger

Synne Lofstad

Mail: redaktor.aesculap@gmail.com

MED-studieinfo
Postboks 1018 Blindern
0315 Oslo 

Kommende deadlines:

 • Nr. 1 - 2017
  Mandag 20. februar
 • Nr. 2 - 2017
  Mandag 17. april
 • Nr. 3 - 2017
  Mandag 2. oktober
 • Nr. 4 - 2017
  Mandag 13. november

Her finner du maler og retningslinjer for bidrag til Æsculap.

.