Kompetanseområder

Et kompetanseområde er karakterisert ved at leger med en særlig interesse og
kompetanse arbeider innenfor et område som griper inn i tre eller flere
spesialiteter.

Regler, søknadsskjema, smågruppevirksomhet innen kompetanseområdet.

Regler, søknadsskjema, smågruppevirksomhet innen kompetanseområdet.

Regler, søknadsskjema, smågruppevirksomhet innen kompetanseområdet.

Sentralstyret vedtok 12. november 2012 å etablere kompetanseområde i allergologi med vedlagte regler på høyre side.

Landsstyremøtet vedtok i 2009 å utrede kompetanseområder. Etablering av kompetanseområder skal sikre bedre helsetjeneste til betydelige grupper av
pasienter på fagfelt som griper inn i eller omfattes av flere spesialiteter.