Kompetanseområder

Et kompetanseområde er karakterisert ved at leger med en særlig interesse og
kompetanse arbeider innenfor et område som griper inn i tre eller flere
spesialiteter.

Regler, søknadsskjema, smågruppevirksomhet innen kompetanseområdet.

Regler, søknadsskjema, smågruppevirksomhet innen kompetanseområdet.

Regler, søknadsskjema, smågruppevirksomhet innen kompetanseområdet.

Regler for godkjent kompetanseområde i allergologi godkjent 17.1.2018. 
Endringene i regelverket for kompetanseområde i allergologi innebærer en viss innskjerping av kravene. Det anbefales derfor en 2 års overgangsperiode gjeldene frem til januar 2020. 

Landsstyremøtet vedtok i 2009 å utrede kompetanseområder. Etablering av kompetanseområder skal sikre bedre helsetjeneste til betydelige grupper av
pasienter på fagfelt som griper inn i eller omfattes av flere spesialiteter.