Kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin

Regler, søknadsskjema, smågruppevirksomhet innen kompetanseområdet.

Sentralstyret har vedtatt at frist for søknad etter overgangsreglene er 31. desember 2013.

Noklus har tidligere utarbeidet sykehistorier som belyser viktige og hyppige laboratorierelaterte problemstillinger i allmennpraksis. Det gis nå et tilsvarende tilbud til sykehjemsleger, og i 2012 ble det sendt ut kasuistikker om bruk og tolking av urinprøver