Kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin

Regler, søknadsskjema, smågruppevirksomhet innen kompetanseområdet

Sentralstyret har vedtatt at frist for søknad etter overgangsreglene er 31. desember 2013.

Noklus har tidligere utarbeidet sykehistorier som belyser viktige og hyppige laboratorierelaterte problemstillinger i allmennpraksis. Det gis nå et tilsvarende tilbud til sykehjemsleger, og i 2012 ble det sendt ut kasuistikker om bruk og tolking av urinprøver

Oppdatert per 20.3. 2014 (de siste godkjenningene ble gitt 11. mars 2014, dette er tilfellet per 18.1. 2016 og listen er derfor reelt sett oppdatert per 18.1. 2016)