Kompetanseområde i smertemedisin

Sentralstyret vedtok 18. januar 2017 å etablere kompetanseområde i smertemedisin med vedlagte regler på høyre side.

Det gis anledning til å søke om godkjenning basert på etableringsreglene t.o.m. 30. juni 2018.