Kompetanseområde i smertemedisin

Sentralstyret vedtok 18. januar 2017 å etablere kompetanseområde i smertemedisin med vedlagte regler på høyre side.

Det gis anledning til å søke om godkjenning basert på etableringsreglene t.o.m. 30. juni 2018.

Leger som allerede har bred erfaring i smertemedisin kan søke om godkjenning av kompetanseområdet i smertemedisin etter etableringsregler fram til 30. juni 2018.

Her er mer informasjon om det nye kompetanseområdet i smertemedisin og vi oppfordrer kolleger til å sette seg inn i muligheten for å oppdatere egen og dermed også avdelingens/legekontorets kunnskaper på dette området.