Om kompetanseområder

Landsstyremøtet vedtok i 2009 å utrede kompetanseområder. Etablering av kompetanseområder skal sikre bedre helsetjeneste til betydelige grupper av
pasienter på fagfelt som griper inn i eller omfattes av flere spesialiteter.