Kompetanseområde i allergologi

Regler for godkjent kompetanseområde i allergologi godkjent 17.1.2018. 
Endringene i regelverket for kompetanseområde i allergologi innebærer en viss innskjerping av kravene. Det anbefales derfor en 2 års overgangsperiode gjeldene frem til januar 2020. 

15. januar 2013 ble det oppnevnt en sakkyndig komite for kompetanseområdet. Komiteen vil utarbeide krav til praktiske ferdigheter og  sørge for at det blir arrangert kurs i henhold til reglene.

Her finner du en lenke videre til Kurskatalogen.