Kompetanseområde i allergologi

Sentralstyret vedtok 12. november 2012 å etablere kompetanseområde i allergologi med vedlagte regler på høyre side.

15. januar 2013 ble det oppnevnt en sakkyndig komite for kompetanseområdet. Komiteen vil utarbeide krav til praktiske ferdigheter og  sørge for at det blir arrangert kurs i henhold til reglene.

Her finner du en lenke videre til Kurskatalogen.