Nettkurs

Legeforeningens nettkursportal tilbyr 300 timer med poenggivende nettkurs for legers videre- og etterutdanning.

Innholdet i kursene er gratis tilgjengelig etter at man er innlogget. Hvis du ønsker kurspoeng og kursbevis, bestiller du kursfaktura etter du har tatt kursprøven.

Aktuelle kurs

Utfylling av dødsattester
Kurset "Dødsattester" er laget i samarbeid med Folkehelseinstituttet og gir 3 valgfrie kurspoeng i alle spesialiteter. I tillegg er det godkjent for kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin.

Erfaringer viser at det ofte mangler grunnleggende forståelse for hvordan og hvorfor attesten skal fylles ut. Legeerklæringene om dødsfall er den viktigste informasjonskilden for Dødsårsaksregisteret. Det er derfor svært viktig at meldingen blir utfylt så korrekt som mulig. Kurset er kasuistikkbasert og består av fire moduler som tar for seg selve dødsattesten, melding til politiet, melding av medisinske forhold og obduksjon.

Doping blant ungdom
Nettkurset "Doping blant ungdom" er et samarbeidsprosjekt mellom Legeforeningen og Antidoping Norge. Kurset gir tre poeng i 6 spesialiteter (Allmennmedisin, Barne- og ungdomspsykiatri, Rus og avhengighetsmedisin, Psykiatri, Fysikalsk medisin og Endokrinologi).

Kurset inneholder videosnutter, hørespill og interaktive oppgaver. Temaene knyttes til kasuistikker og omfatter anamnese og virkning av AAS (anabole-androgene steroider), bivirkninger, klinisk undersøkelse, blodprøverekvirering, andre dopingmidler, behandling og lovverk.

Luftveisinfeksjoner, antibiotika og resistens
Kurset er godkjent med 6 timer i etter- og videreutdanningen.

Antibiotikaresistensen i Norge, Europa og resten av verden er økende. For å snu utviklingen må bruken begrenses i størst mulig grad. 85 % av all human antibiotika skrives ut av fastleger og legevakter, og allmennlegenes forskrivningspraksis har derfor avgjørende betydning. Modul 1 i kurset omhandler antibiotikabruk og resistensutvikling generelt, mens modul 2-6 tar for seg de fem viktigste luftveisinfeksjonene enkeltvis. Kurset er kasuistikkbasert og deltakerne vil lære om utredning, diagnostisering og anbefalt behandling ved de ulike infeksjonene.

Barn som pårørende
"Barn som pårørende" er godkjent med 1 valgfri kurstime i allmennlegenes etterutdanning. Kurset skal også inngå i det nye obligatoriske grunnkurs B for allmennleger i spesialisering.

Kurset viser hvordan fastlegen kan hjelpe barn i familier som er rammet av sykdom eller rusproblemer. Sentralt i kurset står barnets behov, utfordringer og rettigheter som pårørende. Kurset eksemplifiserer hvordan fastlegen kan kartlegge barns behov for informasjon og oppfølging, hvilke råd som kan gis og hvordan bidra til å gjennomføre aktuelle tiltak for barn som pårørende. Kurset gir også kunnskap om relevante lovbestemmelser og en rekke praktiske tips.

HELFO
Kurset er godkjent med to kurspoeng i allmennlegenes etterutdanning. Kurset er også godkjent med 2 kurspoeng i videreutdanning for allmennmedisin fra 2018 som en del av Grunnkurs A. Den første modulen fra Helfo-kurset gir et kurspoeng for spesialister i øyesykdommer.

Kurset tar for seg bruk av blå resept, regelverk for individuell stønad, andre stønadsområder, regelverk om refusjon og direkte oppgjør og takstsystemet.

Informasjonssikkerhet på legekontor - Normen
Kurset hjelper leger og medarbeidere til å etterleve regler om informasjonssikkerhet. Det guider ansvarlig lege gjennom utfylling av Mal for internkontroll (alternativt TrinnVis), og opplærer medarbeidere i gode rutiner.

Hvorfor ta nettkurs?

  • Fleksibilitet: Ta kurs når det passer deg. Kursene er tilgjengelige på nettet hele døgnet og Legeforeningen tilbyr brukerstøtte alle hverdager.
  • Kostnadsbesparende: Forberedende nettkurs muliggjør kortere samlinger, slik at du får færre hotellovernattinger og mindre fravær fra praksis.
  • Faglig kvalitet: Innholdet i kursene er utviklet i samarbeid med de fremste fagekspertene i Norge og materialet oppdateres med jevnlige mellomrom.