Årsmøtet for Buskerud, legeforening 2017, besluttet å innstiftet prisen ”Årets lege i Buskerud”. Styret ønsker å forespørre medlemmene om det er en lege dere ønsker å hedre som Årets lege i Buskerud. Vi ber dere sende inn navn og begrunnelse til styret innen 01.04.2018 Se retningslinjene under.

Det felles medlemsmøtet mellom Buskerud legeforening og Vestfold legeforening i Drammen 6.2.18 var godt besøkt med 53 medlemmer tilstede. 

Medlemsmøte i Buskerud legeforening
Onsdag 24.01.18 kl 18-20
Sted: Clarion Collection Hotel Tollboden, Tollbugaten 43, 3044 Drammen

Vi vil belyse problematikk rundt klager på leger i media. Vi er spesielt opptatt hvordan dette påvirker oss.
Hvordan skal vi møte disse utfordringene når taushetsplikten holder oss tilbake i fortiden mens alle andre får stadig flere plattformer å utfolde seg på?

Det er stort behov for flere leger med formell lederkompetanse, hvis ikke leger skal bli akterutseilt i fremtidens helsevesen. For å stimulere medlemmer til å ta slik ledelsesutdanning har Buskerud legeforening etablert en stipendordning med årlige lederstipend på inntil 25 000 kroner per søker.
Send søknad til leder Mette Christin Lerfaldet: met.chr@hotmail.com Frist: 31.12.2017 

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: