Siste skudd på stammen; Norsk Forening for Molekylær Patologi, har nå fått egen nettside: nfmp.no. Der finner du nyheter, innmeldingsskjema og mye annet. Foreningen er åpen for alle med interesse for molekylærpatologi.

Patologifaget er et vesentlig ledd i den diagnostiske kjeden - riktig diagnose er basis for all medisinsk behandling. Parallelt med en aldrende befolkning, øker antall krefttilfeller dramatisk og nye behandlingsmetoder krever stadig mer avanserte undersøkelser av svulster og kreftceller. Et tankekors er det derfor at finansieringen av patologifaget er uendret. Refusjonstakstene for de offentlige patologiavdelingen har stått stille i flere tiår. Overlege og patolog Marius Lund-Iversen påpeker dette i Drammens Tidende.

DNLFs lederpris henger høyt. At prisen denne gang gikk til nylig avgåtte  styreleder i DNP over seks år, er forståelig. Samtidig med profileringen av faget patologi har Ying til nå ledet tre patologiavdelinger.  

Styret har nå konstituert seg. Styreleder Ulla Randen (Ahus)  har med seg Rolf Bruun Bie (SS) som nestleder og Ingvild Lobmaier (OUS) fortsetter som kasserer. Styremedlemmer er Ok Målfrid Mangrud (Lillehammer) og Kahlid Al-Shibli (NSS).  Sekretær er Marie Andersland (Haukeland) og som varamedlem fungerer Maria Ramnefjell (Haukeland).
Merk ny e-post til styret: dennorskepatologforening@gmail.com

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet


Endelig program med påskenøtter, innkalling til årsmøtet og årsmelding er nå lagt ut.
Se detaljer her.

Patologene er viktige samarbeidspartnere når det gjelder diagnostisering og forskning, og forvalter landets største biobanker.