Stillingsutlysning ved UIO/OUS; professor/førsteamanuensis i farmakologi. Svarfrist 15. juni. Lenke til utlysningen ligger her. 

Det er utlyst to stillinger i klinisk farmakologi i Linköping. Finn utlysningen her

Det er utformet et mandat for samarbeidsutvalget for Norsk forening for klinisk farmakologi. Mandatet ligger her.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: