Veiledere og fagprosedyrer

Kvalitetsutvalget i Norsk geriatrisk forening har ansvar for å lage anbefalte retningslinjer for utredning og behandling av en del sentrale geriatriske tilstander. 

Mer om emnene