Forskning om biomedisinske bildeteknikker

26-28 september 2012 i Bergen. Påmeldingsfrist 24 juni!

Forskning om biomedisinske bildeteknikker

Kursnr.: B-26024

Godkjenninger: Barnesykdommer Videreutdanning: Emnekurs: 21t. Fysikalsk medisin og rehabilitering Etterutdanning: Valgfrie kurs: 21t. Nukleærmedisin Videreutdanning: Valgfrie kurs: 21t Etterutdanning: Valgfrie kurs: 21t. Radiologi Videreutdanning: Valgfrie kurs: 21t. 
Målgruppe: - PhD- og mastergradskandidater som har forskningsprosjekt som omfatter biomedisinske bildeteknikker. Andre forskere med tilsvarende prosjekt.
- Primært rettet mot radiografer og leger (radiologer / nukleærmedisin). Andre faggrupper kan delta. 
Læringsmål: - Øke forståelsen for hvordan man oppnår god forskning om nye biomedisinske bildeteknikker og bruken av de.
- Øke forståelsen for hvordan man oppnår god forskning om etablert praksis
- Øke forståelsen for hvordan man ved forskning kan endre praksis

Innhold: Hvordan utarbeider man et forskningsspørsmål?
Metoder og analyser innen basal biomedisinsk forskning om bildeteknikker.
Organisering av translasjonsforsking.
Samarbeid med basale forskningsmiljø ved universitetet og andre forskningsinstitusjoner.
Metoder og analyser for måling og optimalisering av bildekvalitet.
Metoder og analyser for måling og optimalisering av stråledoser.
Rammeverk for klinisk radiologisk forskning. 
Design av studier.
Metoder og analyser for validering, diagnostisk- og terapeutisk nytte.
Metoder og analyser for outcome-studier (RCT)
Metoder og analyser i populasjonsstudier av biomedisinske bildeteknikker.
Metoder og analyser for Health Technology Assessment
Metoder for utvikling av guidelines og endring av praksis
Spesielle etiske utfordringer knyttet til forskning om biomedisinsk bildeteknikker.
Hvordan formidle (artikkel, poster og foredrag) på en god måte. 
Kurskomite: Renate Grunner, Ansgar Espeland, Jarle Rørvik. 
Arbeidsmåter: Forelesninger
Presentasjon av prosjekter innenfor ovennevnte tema av prosjektlederne
Gruppearbeid (?) 
Kurssted: Haukeland Universitetssykehus, H-113, BERGEN 
Påmelding til: Kontor for legers videre- og etterutd Bergen, Seksjon for utdanning, Medisinsk fagavdeling, Postboks 7804, 5020 BERGEN. 
Påmelding E-post: kurs.bergen@legeforeningen.no
Påmeldingsfrist: 24. june 2012 
Antall deltakere: 60 
Antall kurstimer: 21 
Kurslitteratur: Forelesningsnotater og outprints.
Læremidler tilgjengelig via internett (ECR, EIBIR, RSNA etc)
Lærebøker 
Kurspris Leger: 3500 
Kurspris Ikke leger: 7000 

Onsdag 26. september 2012

08.15 Registrering.
09.00 Velkommen. Jarle Rørvik.
09.15 Et rammeverk for radiologisk forskning. (Thornbury`s model). Ansgar Espeland.

10.00 Kaffe-pause.
10.15 Hvordan måles diagnostisk effekt (sen/spes, prediktive verdier etc) i ulike studier? Jarle Rørvik.
11.15 Kvalitative og kvantitative mål - hvordan finne de riktige verktøyene i nye radiologiske metoder? Arvid Lundervold.
12.00 Lunsj.
13.00 Interobserver analyser. Hvorfor, når, metoder og analyser? Anne Negård, UiO.
14.00 Hva kan vi lære fra preklinisk forskning i utviklingen av nye biomedisinske bildediagnostiske metoder? Bjørn Tore Gjertsen.
15.00 Bruk av dyremodeller i utviklingen nye kontrastmidler og tracere for biomedisinske bildediagnostiske metoder. T. Bach-Gansmo.
16.00 Etiske utfordringer knyttet til utviklingen av nye biomedisinske bildediagn. metoder. Roger Strand.
17.00 Diskusjon.
18.00 Slutt.

Torsdag 27. september 2012

08.15 Hvordan definere et godt forskningspørsmål for biomedisinsk bildeteknikk? Olav Haraldseth, NTNU.
09.15 Hvordan lage retningslinjer for praksis? Et eksempel. A. Espeland.

10.00 Kaffepause.
10.15 Example of preclinical research - Dynamisk kontrast forsterket MRI i dyreeksperimentelle studier av CNS tumores C Brekke (?)
11.15 Bruk av populasjonbaserte studier i evalueringen av nye radiologiske metoder - utfordringer og metoder. Karen Rosendahl .

12.00 Lunsj.
13.00 Metoder og analyser for måling og optimalisering av stråledoser og bildekvalitet. Mona Vestbøstad.
14.00 When to use retrospective or prospective study design? Pro and contra. Karen Rosendahl.
15.00 Gruppe /analyse av artikkel / prosjekt. Ansgar Espeland.
16.00 Gruppe /analyse av artikkel / prosjekt. Ansgar Espeland.
17.00 Presentasjon i plenum.
Middag.

Fredag 28. september 2012

08.15 Evidenced-based radiology part I: Maximizing effectiveness. Ivar Sønbø Kristiansen.
09.15 Evidenced-based radiology part II: Optimazing cost-effectiveness. Ivar Sønbø Kristiansen.
10.00 Diskusjon.
10.15 Kaffepause.
10.45 Tverrfaglig radiologisk forskning - hvordan få basalforsker og radiologer til å samarbeide optimalt om forskning. R.Gruner.
11.15 Hvordan få prosjekter formelt godkjent (REK/NSD, SLV, Bioteknologi-nemda osv) for ulike kliniske studier. Snorre Øfjord / KKF.
12.00 Lunsj.
13.00 Hvordan skrive en god artikkel. Kenneth Hugdahl.
14.00 Utfordringer og muligheter ved forskning om molekylære bildeteknikker. Martin Biermann.
15.00 Avslutning. Jarle Rørvik.