Høstmøtet 2017 finner sted i tidsrommet 10 - 11 oktober.

Informasjon om møtet og påmelding finner du her.

Vi vet alle at verdens beste CAD-miljø er i Norge. Igjen har miljøet laget en høyprofilert artikkel, med nesten utelukkende norske forfattere. Gratulerer.

CAD - Blood

Kommentar

Melfalanprosjektet, info til leger i Norge

Lavdosert melfalan i monoterapi synes å være en potensiell behandling til pasienter som er eldre og/eller med mye komorbiditet og har lavcellulær høy-risiko MDS eller AML med fravær av kompleks cytogenetikk. Varige komplette remisjoner har blitt oppnådd og har vært rapportert i ulike studier.

 

 

Denne ukens artikkel er noe så sjeldent som en placebokontrollert randomisert studie på systemisk mastocytose, med høysignifikant gevinst. Verdt å få med seg, inkludert kommentarartikkel.

Mastocytose

Kommentar

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: