Norsk Aften, ASH, 11 desenber jk 20.00.

For program og påmelding se her.

At man ved behandling av B-lymfomer kan få aggressive tilbakefall er kjent, men at disse i en signifikant andel er klonalt ikke-relaterte er ny, og overraskende kunnskap.

Tilbakefall av B-celle lymfomer

Alle kreftleger ønsker å bruke blodprøver til å følge kreftsykdommen, og enda bedre, følge genetiske kloner ved hjelp av blodprøver. Resultater fra Trondheim tyder på at vi nærmer oss dette.

Blodprøver til å følge kreftsykdommen

Vurdering av splenektomi ved hemolytisk anemi kan være vanskelig, og har forskjellig prognose ved forskjellige bakenforliggende årsaker. Heamatologica har en en oversikt over anbefalinger ved de forskjellige diagnosene. I samme nummer har Østfold-miljøet sammen med Aarhus i Danmark påvist en sammenheng mellom splenektomi og hjerneslag.

Splenektomi Rørhold, Ghanima et al

Splenektomi ved autoimmune hemolyser

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: