Om det at jeg er lege betyr noe for politikken, så er svaret klart ja. Jeg har en erfaring som politikken trenger. Jeg tar med meg erfaringer fra pasientmøter. Jeg vet en god del om hvordan folk har det, og den kunnskapen bruker jeg, sier Jana Midelfart Hoff, overlege nevrologi, Haukeland sykehus og politiker i Bergen Kommune.

Hordaland legeforening arrangerer kurs i praksisdrift på Legenes Hus i Bergen.

Det nye styret i Hordaland legeforening for perioden 2017-2019 er godt i gang med styreperioden. 

Tidsskriftet for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger. 
Her er siste utgave i sin helhet - Paraplyen

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


feature
Paraplyen nr. 4 2017

Her finner du referater fra styremøter i Hordaland legeforening. Klikk på årstallet for referatet du søker.

Et landsdekkende kollegialt helse- og omsorgstilbud for alle leger. Les mer...