KUP - Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

KUP  var fra september 2000 et felles kvalitetsutvalg for APLF og NSAM. Etter omorganiseringen av de allmennmedisinske foreningene i 2006 er KUP  et undervalg i Norsk forening for allmennmedisin. Det formelle navnet ble endret av NFAs årsmøte 2011 til  "Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet". Forkortelsen er fremdeles KUP.