- Kunnskap om de ulike faktorene som påvirker de vanskelige beslutningene i helsetjenesten, er avgjørende for at vi skal kunne utvikle et helsevesen som yter gode og likeverdige tjenester til alle, skriver redaktørene av en ny antologi (Aasen HS, Bringedal B, Bærøe K, Magnussen A-M. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018).

–  Kan en lege sammenlignes med en vindsurfer? En som har valgt å oppsøke bølgene og finner tilfredshet i å meste også i hardt vær – faglig, emosjonelt og praktisk? spør LEFOs instituttleder Karin Isaksson Rø i Utposten nr. 2/2018.

– Specialty and personal characteristics still have an impact on how we consider important ethical issues, showes a study by Thor Willy Ruud Hansen, Olaf Gjerløw Aasland, Annie Janvier and Reidun Førde, recently published in Acta Pædiatrica.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


5-6 June 2018 LEFO – Institute for Studies of the Medical Profession invites you to three research seminars in collaboration with the Center on Medicine as a Profession, Columbia University, New York, Center for Studies of the Professions, Oslo Metropolitan University, and the Institute for Health and Society, University of Oslo.

Vi har siden 1992 forsket på:

  • Legers helse, livskvalitet og arbeid
  • Samfunnsmessige og organisatoriske betingelser for god profesjonsutøvelse
  • Holdninger, etikk og prioritering
  • Legerollen i endring

Publications from LEFO 1992 - 2018
How to find your way

You will find all publications from LEFO - Institute for Studies of the Medical Profession in "Publikasjoner fra LEFO" in the top menu. Publications are usually presented with Norwegian and English abstracts, with links to full text versions where available. 

Don't make your search in the box "Søk" in the upper right corner here, as this will give you all kinds of results to the website of The Norwegian Medical Association. 

Contact LEFO.