SAVE THE DATE  - CALL FOR ABSTRACTS  
Welcome to LEFO's interdisciplinary conference in Oslo, 22.1. - 23.1.2018: Interactions between Professions, Organization and the Quality of healthcare - IPOQ

– Både ledere og klinikere ønsker å utgjøre en forskjell for pasientene, men de velger ulike virkemidler. Hvordan kan vi legge til rette for bedre gjensidig forståelse? spør LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø i Tidsskriftets utgave nr. 12-13/2017.

En ny rapport om spesialistutdanningen viser stadig forbedringspotensial for veiledning og supervisjon i sykehusene.

This study showed that experiencing moral doubt is related to some one’s normative attitude towards coercion (Molewijk B, Kok A, Husum A, Pedersen R, Aasland O. BMC Medical Ethics 2107 May 25; 18(1):37).

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Vi har siden 1993 forsket på:

  • Legers helse, livskvalitet og arbeid
  • Samfunnsmessige og organisatoriske betingelser for god profesjonsutøvelse
  • Holdninger, etikk og prioritering
  • Legerollen i endring

Publications from LEFO 1992 - 2017
How to find your way

You will find all publications from LEFO - Institute for Studies of the Medical Profession in "Publikasjoner fra LEFO" in the top menu. Publications are usually presented with Norwegian and English abstracts, with links to full text versions where available. 

Don't make your search in the box "Søk i Legeforeningen" in the upper right corner here at the frontpage, as this will give you all kinds of results to the website of The Norwegian Medical Association. 

Contact LEFO.