Det arrangeres fire møter/ seminarer for lokalforeningslederne/regionutvalgslederne per år:

  • Januar: Møte før ledersamlingen samme dag
  • Mai/juni: Møte kvelden før landsstyremøtet
  • Mai/juni: Landsstyremøtet
  • November: Lokalforeningsseminar

I oddetallsår er det valg på verv i Legeforeningens organisasjonsledd. Det er utarbeidet egen valginstruks for tillitsvalgte og  instruks for tillitsvalgte og deres oppgaver, som det er nyttig å kjenne til. Likeledes er Legeforeningens lover et nyttig oppslagsverk.