På Akershus legeforenings årsmøte 24. august ble Arne Røde gjenvalgt som leder for perioden 1.9.2017-31.8.2019.

Når jeg foreleser om kommunikasjon, er budskapet til studenter og kursdeltakere; forsøk å se kropp, sjel og historien til pasienten som et hele og korriger dine egne antakelser, sier Pål Gulbrandsen, professor og seniorforsker, Universitet i Oslo og Ahus.

Akershus legeforening innkaller til årsmøte med valg torsdag 24. august 2017 kl. 17.00.
Møtet etterfølges av standup og middag. Enkel bevertning fra kl. 16.30.

I nyhetsbrevet denne gangen finner du:
Innkalling til årsmøte med valg 24. august i Legenes hus, info om Legeforeningens landsstyremøte, nyheter fra Af og PSL.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: