Akershus legeforening og Oslo legeforening ønsker velkommen til medlemsmøte i kantinen i Legenes hus 24. januar. Invitasjon er sendt ut pr mail til alle allmennleger i Oslo og Akershus, men alle medlemmer er velkommen. Se lenke til påmelding.

På Akershus legeforenings årsmøte 24. august ble Arne Røde gjenvalgt som leder for perioden 1.9.2017-31.8.2019.

Når jeg foreleser om kommunikasjon, er budskapet til studenter og kursdeltakere; forsøk å se kropp, sjel og historien til pasienten som et hele og korriger dine egne antakelser, sier Pål Gulbrandsen, professor og seniorforsker, Universitet i Oslo og Ahus.

Akershus legeforening innkaller til årsmøte med valg torsdag 24. august 2017 kl. 17.00.
Møtet etterfølges av standup og middag. Enkel bevertning fra kl. 16.30.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: