Etter et vikariat på Sunnaas sykehus åpnet det seg en del av medisinen jeg ikke kjente, som viste imponerende resultater der det egentlig ikke fantes mer ”behandling” for tilstanden, sier Thomas Glott, avdelingsoverlege, Sunnaas sykehus.

Akershus legeforening innkaller til årsmøte onsdag 31. august 2016 kl. 17.30, etterfulgt av
temamøte, underholdning og middag. Enkel bevertning fra kl. 17.00.

- Pollensesongen er rett rundt hjørnet. Allergiske tilstander har økt kraftig i befolkningen og det er ikke en enkelt årsak, forteller Sverre Dølvik, avtalespesialist, ved AGRO øre-nese-halsklinikk i Asker.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: