I nyhetsbrevet denne gangen finner du:
Invitasjon til medlemsmøte, info om leger i spesialisering, nyheter fra Ahus, Bærum sykehus, Namf og LSA.

Akershus legeforening inviterer til møte mandag 8. mai 2017 kl. 17.30-20.00 i lokalene til Danske Bank Aker Brygge, Bryggetorget 4. Påmeldingsfrist 2. mai.

Etter et vikariat på Sunnaas sykehus åpnet det seg en del av medisinen jeg ikke kjente, som viste imponerende resultater der det egentlig ikke fantes mer ”behandling” for tilstanden, sier Thomas Glott, avdelingsoverlege, Sunnaas sykehus.

Akershus legeforening innkaller til årsmøte onsdag 31. august 2016 kl. 17.30, etterfulgt av
temamøte, underholdning og middag. Enkel bevertning fra kl. 17.00.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: