ALFA

ALFA var Akershus legeforenings medlemsblad. Første nummer kom ut høsten 1996 med Søren Egede Borg som redaktør. Morten I. Lossius var ansvarlig redaktør fra høsten 2000 og fram til 2011. Anita Ingebrigtsen i sekretariatet var redaksjonsmedarbeider fra 2001.

Styret har gjennom ALFA presentert virksomheten i lokalavdelingen, de ulike tiltak som er igangsatt, samt de tillitsvalgte og deres arbeidsområde. De siste numrene av ALFA ligger ute på nettet.

Etter flere diskusjoner vedtok styret i 2010 å legge ned medlemsbladet fra og med 2011 og i stedet jevnlig sende ut nyhetsbrev til medlemmene. Beslutningen ble tatt på grunnlag av ALFs  deng gang dårlige økonomi, samt manglende bidrag til stoff.