Utdanning/kurs

T.o.: Krav til akuttmedisinkurs:
1. Krav til klinisk emnekurs i akuttmedisin i spesialistreglene, både for førstegangsgodkjenning og for hver resertifisering av spesialiteten i allmennmedisin.
2. Krav til kurs i akuttmedisin i akuttmedisinforskriften. Spesialister i allmennmedisin er unntatt fra dette kravet, men det omfatter både leger som ikke er spesialister i allmennmedisin og annet helsepersonell som arbeider sammen med lege i vakt. 

Flere kurs, se kurskatalogen på Legeforeningens nettsider: https://beta.legeforeningen.no/kurs

Gjertrud Lødøen - leder (Af)
Vibeke Løvdal ((Af)
Arne H Hjemmen (Af)
Bjørg Dysthe (LSA)
Andreas H. Hammerstad (Ylf)