2018

search

Periode

  • År: Måned:

1 side. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Fastlegeordningens utfordringer

Akershus legeforening og Oslo legeforening ønsker velkommen til medlemsmøte i kantinen i Legenes hus 24. januar. Invitasjon er sendt ut pr mail til alle allmennleger i Oslo og Akershus, men alle medlemmer er velkommen. Se lenke til påmelding.

1 side. Side 1 av 1