Fastlegeordningens utfordringer

Akershus legeforening og Oslo legeforening ønsker velkommen til medlemsmøte i kantinen i Legenes hus 24. januar. Invitasjon er sendt ut pr mail til alle allmennleger i Oslo og Akershus, men alle medlemmer er velkommen. Se lenke til påmelding.

Dato og tid: Onsdag 24. januar kl. 18:00-19:30. 
Adresse: Akersgata 2 (inngang fra Christiania Torv). 
Enkel bevertning: fra kl. 17:30.

Tema: "Fremtidens fastlegeordning – utfordringer og løsninger"

Allmennlegeforeningen og Legeforeningen drar i disse dager rundt i landet for å få gode innspill som kan være med på å styrke og fornye fastlegeordningen.

Innledning ved:
- Leder Arne Røde, Akershus legeforening (ALF)
- Avdelingsdirektør Lars Duvaland, Legeforeningens avdeling for jus og arbeidsliv (JA-avd.)
- Leder Tom Ole Øren, Allmennlegeforeningen (Af)

Vi håper på stort oppmøte og engasjement. Velkommen!

PÅMELDING VIA LENKE: https://beta.legeforeningen.no/kurs/2018/1/32599/