Trønderopprørets spørreundersøkelse

Hei gode kolleger!
Jeg har vært i kontakt med Trønderoppøret og de er i stort behov for flere svar til arbeidstidsundersøkelsen sin! De gjør en svært viktig jobb for oss og jeg synes vi skal støtte dem ved å delta! 
Som de selv sier:" Selv om legeforening har kommet på banen i det siste, hadde vi aldri hatt noen sak uten TO og engasjementet i div distrikter. Politikerne og departementet er 100% inneforstått med dette. Det er kanskje derfor det er så stor interesse for vår fastlegeundersøkelse. 
Men uten at folk svarer, mister vi momentet på oppløpssiden, og det bekymrer oss."
ALLE SKAL HA FÅTT EN MAIL MED SVARLINK-BRUK DEN ;)
Martin Runde