Det inviteres med dette til allmøte for alle leger og øvrige akademikere i Vestre Viken og Buskerud i Store auditorium på Drammen sykehus tirsdag 9. mai kl 18.00.

Tidlegare var prosentdelen av hjerneslagpasientar som fekk behandling med trombolyse mykje lågare i Hallingdal enn i resten av Vestre Viken helseforetak. CT-maskina gjev eit meir likeverdig helsetilbod til befolkninga i dalen, sier Øystein Lappegard, kommuneoverlege, Ål.

Kari Sollien, leder i Akademikerne, tidligere leder av Allmennlegeforeningen, vil være med oss på hele årsmøtet.

Velkommen til årsmøtet fredag 5.5. kl 17.30. Sted: Sølvsalen, Krona, Kongsberg.

Påmelding til Buskerud legeforenings årsmøte 5. mai 2017.