Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

52 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Kongsbergkurset 2018

Kjære kollega. På vegne av Buskerud Lægeforening, kurskomiteen har jeg den glede å invitere til årets Kongsbergkurs som i år er klinisk emnekurs: Hjertesykdommer. Kurs nr. 3303, med varighet 15 timer. Kurset er godkjent som klinisk emnekurs med 15 timer/ 15 poeng. 

Årsmøtet 2018

Våre gratulasjoner til Ellinor Pay Heitmann som ble tildelt prisen "Årets Buskerudlege" på Buskerud legeforenings årsmøte 2018. 

Les mer om årsmøtet 2018 i Tidsskriftet for Den norske legeforening

Velkommen til årsmøtet 2018

Buskerud legeforening ønsker sine medlemmene velkommen til til ordinært årsmøte 2018 med et spennende fretidrettet årsmøteforedrag.

Fredag 04. mai klokken 18.00 Union Scene Drammen.

Årets lege Buskerud

Årsmøtet for Buskerud, legeforening 2017, besluttet å innstiftet prisen ”Årets lege i Buskerud”. Styret ønsker å forespørre medlemmene om det er en lege dere ønsker å hedre som Årets lege i Buskerud. Vi ber dere sende inn navn og begrunnelse til styret innen 01.04.2018 Se retningslinjene under.

En fastlegeordning for fremtiden

Det felles medlemsmøtet mellom Buskerud legeforening og Vestfold legeforening i Drammen 6.2.18 var godt besøkt med 53 medlemmer tilstede. 

Klage på lege – godt besøkt medlemsmøte

Medlemsmøtet, ”Klage på lege”, ble avholdt på Hotel Tollboden, Drammen, 24.01.18. Styret ville belyse problematikk rundt klager på leger i media. Vi er spesielt opptatt hvordan dette påvirker oss.

KLAGE PÅ LEGE. Medlemsmøte i Buskerud legeforening

Medlemsmøte i Buskerud legeforening
Onsdag 24.01.18 kl 18-20
Sted: Clarion Collection Hotel Tollboden, Tollbugaten 43, 3044 Drammen

Vi vil belyse problematikk rundt klager på leger i media. Vi er spesielt opptatt hvordan dette påvirker oss.
Hvordan skal vi møte disse utfordringene når taushetsplikten holder oss tilbake i fortiden mens alle andre får stadig flere plattformer å utfolde seg på?

Søk Buskerud Legeforenings lederstipend

Det er stort behov for flere leger med formell lederkompetanse, hvis ikke leger skal bli akterutseilt i fremtidens helsevesen. For å stimulere medlemmer til å ta slik ledelsesutdanning har Buskerud legeforening etablert en stipendordning med årlige lederstipend på inntil 25 000 kroner per søker.
Send søknad til leder Mette Christin Lerfaldet: met.chr@hotmail.com Frist: 31.12.2017 

Geilokurset 2018

Tema: Klinisk emnekurs i infeksjonssykdommer for allmennpraktiserende leger
Godkjenninger: Allmennmedisin. Videreutdanning: Emnekurs i fagområdet infeksjonsmedisin
Målgruppe: allmennpraktiserende leger

Mer informasjon: http://geilokurset.com

Det nye styret kontstituert

Det nye styret valgt på årsmøtet 5.5.17 hadde sitt først møte i Drammen 29.8.17.

”Etter rikslønnsnemdas kjennelse – og veien videre”

Mange av Legeforeningens medlemmer har spørsmål knyttet til sykehusstreiken høsten 2016, Rikslønnsnemndas kjennelse og hva som skjer videre i denne saken. 

Vellykket årsmøte

Det møtte 46 deltagere til årsmøtet i Buskerud legeforening (BLF), som ble avholdt i Sølvsalen i Kongsbergs nye høyskole- og kulturhus, Krona.

Sykehusstreiken. Rikslønnsnemndas kjennelse. Hva skjer videre i denne saken?

Det inviteres med dette til allmøte for alle leger og øvrige akademikere i Vestre Viken og Buskerud i Store auditorium på Drammen sykehus tirsdag 9. mai kl 18.00.

Derfor er jeg lege - Eit nærsjukehus i distrikt

Tidlegare var prosentdelen av hjerneslagpasientar som fekk behandling med trombolyse mykje lågare i Hallingdal enn i resten av Vestre Viken helseforetak. CT-maskina gjev eit meir likeverdig helsetilbod til befolkninga i dalen, sier Øystein Lappegard, kommuneoverlege, Ål.

Kari Sollien kommer til årsmøtet i Buskerud legeforening

Kari Sollien, leder i Akademikerne, tidligere leder av Allmennlegeforeningen, vil være med oss på hele årsmøtet.

Buskerud legeforenings årsmøte 2017 – en magisk aften!

Velkommen til årsmøtet fredag 5.5. kl 17.30. Sted: Sølvsalen, Krona, Kongsberg.

Årsmøtet 2016

Årsmøtet 2016 blir arrangert på tradsisjonsrike Sundvolden Hotel, 26.8. Møt opp til fengende program og hyggelig møte med kolleger fra Buskerud.

Allmennmedisinsk våruke 2016 arrangert på Kongsberg

Cirka 390 allmennleger deltar på Allmennmedisinsk våruke 9-13. mai. Det var ny rekord ble det sagt! 

Engasjert foredragsholder på Sundvolden

Med sterkt engasjement og ”hele seg” tok Erica Grunnevoll oss med på en rundreise i temaet kommunikasjon. Som fagfolk er det selvfølgelig viktig å stå på trygg faglig grunn, men ”vi er mer enn bare fag….”. 

Høie møtt av demonstranter ved besøket på Kongsberg sykehus

Statsråden besøkte sykehuset torsdag 25.2. ”Gi Kongsberg sykehus akuttkirurgien tilbake nå!” ble det ropt mot statsråden i det han ankom. 

52 sider. Side 1 av 3