Mens ledelsen i Legeforeningen var i tvungen mekling diskuterte de tillitsvalgte den økende tillitskrisen mellom ledelse og ansatte på sykehus om bord på MS Finnmarken.

Finnmark Legeforening setter fokus på legelivet på høstkurset i Kirkenes i november. Hvordan overleve og ha et godt liv som lege er ett av spørsmålene man søker svar på.

I april fylte fastlegeordningen 15 år. Det ble feiret i Tromsø med både tilbakeblikk og fremtidsdebatt. Norges mest populære, velfungerende og kostnadseffektive helsereform er under sterkt press og fastlegene er slitne.

Her vil Finnmark legeforening legge ut saker som omhandler streiken på Finnmarkssykehuset og legestreiken generelt.