Innvandrere og i særdeleshet flyktninger kan være en utfordring i helsetjenesten. Finnmark Legeforening arrangerer kurs i flyktningemedisin på Thon hotell Kautokeino 23. til 25. mars 2017. Årsmøte avvikles på samme sted 24. mars.

Finnmark legeforening arrangerer skulderkurs i Kirkenes 5. og 6. mai 2017. Kurset skal blant annet øke allmennlegers ferdighet rundt klinisk undersøkelse og diagnostikk av muskel. og skjelettsykdommer i nakke, skulder og skulderbue.

I april fylte fastlegeordningen 15 år. Det ble feiret i Tromsø med både tilbakeblikk og fremtidsdebatt. Norges mest populære, velfungerende og kostnadseffektive helsereform er under sterkt press og fastlegene er slitne.

Her vil Finnmark legeforening legge ut saker som omhandler streiken på Finnmarkssykehuset og legestreiken generelt.