Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

41 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Vårkurs i Karasjok 5. til 7. april 2018

Kurskomiteen i Finnmark legeforening inviterer til vårkurs i Karasjok 5. til 7. april.

Vårens tema er akutt psykiatri. Hva gjør vi når pasientene våre får en akutt psykisk lidelse? Når skal vi legge inn pasienter? Hva kan førstelinjetjenesten gjøre? Hvilke erfaringer har vi med akutt psykiatrien? Meld dere på et svært spennende og meningsfullt kurs!

Medlemsmøte og medlemsmiddag

Finnmark legeforening ønsker velkommen til medlemsmøte og medlemsmiddag torsdag 9 november på Thon hotell i Alta. Møtet starter 1800 og medlemsmiddagen starter 2100. Det blir enkel servering under medlemsmøtet.

Akuttmedisinkurs, årets høstkurs

Kurskomiteen i Finnmark Legeforening inviterer deg på akuttmedisinkurs i Alta 9. og 10. november 2017. Dette er kurset du trenger for å bli spesialist i allmennmedisin eller resertifisere spesialiteten.

Legene streiker

Her vil Finnmark legeforening legge ut saker som omhandler streiken på Finnmarkssykehuset og legestreiken generelt. 
Fastelegeordningen er under press

I april fylte fastlegeordningen 15 år. Det ble feiret i Tromsø med både tilbakeblikk og fremtidsdebatt. Norges mest populære, velfungerende og kostnadseffektive helsereform er under sterkt press og fastlegene er slitne.

Medlemsmøte i Hammerfest

Medlemmer i Finnmark Legeforening innkalles herved til medlemsmøte torsdag 26. november kl. 17.00 - 19.30 på Scandic hotell. Her blir det blant annet diskusjon rundt rekruttering og stabilisering av leger. 

Helsepolitikk langs leia

Den helsepolitiske seilasen "I samme båt" gikk av stabelen i midten av oktober med Marte Walstad som kaptein. Sammen med seg hadde hun engasjerte innledere, en splitter ny president, aktive sentrale tillitsvalgte og en flott gjeng med lokale tillitsvalgte.

Har halvert vikarbruken

Gode stipendordninger gjør at flere Finnmarksleger med lokal tilknytning blir værende etter endt spesialistutdanning. Det viser en gjennomgang av legerekrutteringsprosjektet. Også noen søringer har bitt på agn som Finnmarkssykehuset har lagt ut de siste ti årene.

Innkalling til årsmøte i Finnmark Legeforening

Møtet avholdes på Rica hotell Karasjok fredag 20. mars kl. 17-19. Det blir tradisjonen tro festmiddag etter møtet.

1 av 7 på medlemsmøte i Alta

Ingen andre lokalforeninger i Den norske Legeforening klarer å få en av syv medlemmer til å møte opp på medlemsmøte.

Langfeldt årets Finnmarkslege 2014

Erik Langfeldt, fastlege og kommuneoverlege i Nordkapp er tildelt prisen som årets Finnmarkslege 2014. Prisen fikk han overrakt over telefon i går kveld i forbindelse med Finnmark Legeforenings medlemsmøte i Alta.

Viktig helsepolitisk seilas

For åttende gang inviterte lokalforeningene i Midt og Nord sentrale og lokale tillitsvalgte til konferanse på hurtigruta og helsepolitisk debatt til sjøs.

Trenger generalistene i utdanningen

Medisinerutdanningen er i dag preget av spesialister som mye underviser i det de selv finner mest spennende. - Vi må lære om de vanlige sykdommene under studiene, ellers vil mange av oss aldri lære det, sa Even Holth Rustad, leder av Norsk medisinerstudentforening på distriktsmedisinsk konferanse i Saltstraumen.

Helsepolitisk konferanse

14. - 16. oktober blir det spennende helsepolitisk konferanse ombord på MS Finnmarken. Her blir det debatt om rus/psykiatri, unyttig behandling, nasjonal sykehusplan og dennes mulige konsekvenser for Nord-Norge. For å nevne noe.

Gode debatter på årsmøtet

Årsmøtet i Karasjok i begynnelsen av april hadde godt oppmøte.Framtidas legevaktstruktur i Finnmark og forslag om nedleggelse av abortnemnden i Finnmark var oppe til debatt. Årsmøtekurs var emnekurs i farmakologi.

Prydz årets Finnmarkslege

Peter Prydz ble 7. november kåret til årets Finnmarkslege. Prisen består av et skjold og ble høytidelig overlevert under kurset "Hvordan bygge en god lege" hvor Peter var foreleser og medarrangør.

Medlemsmøte i Kirkenes

I forbindelse med veiledningskurset inviterer Finnmark Legeforening til medlemsmøte på Rica hotell i Kirkenes 7.11. Hit kommer også Anne Grethe Slåtten fra Helsedirektoratet for å orientere om den nye turnusordningen.

Helsepolitisk mangfold på Hell

En legerolle for fremtiden, forsvarlig arbeidsmiljø, helsefarlig IKT og samhandlingsreformens oppgaveoverføring var blant temaene som ble diskutert da tillitsvalgte fra Nord-Norge og Midt-Norge var samlet til helsepolitisk konferanse på Hell i september.

Flott åpningsdag i Alta

Maddji åpnet landsstyremøtet med vakker samisk sang og joik. Fremtidens sykehus var tema for helsepolitisk debatt, og lokal småmat og elvesafari i Sorrisniva ga delegatene en opplevelse for livet. 

 

Doktor i Nord gjenoppstår

Før jul ble Doktor i Nord offisielt nedlagt, men i juni 2013 gjenoppstår den for medlemmer i Nordland og Finnmark. Nå håper redaksjonen på innspill fra medlemmene for å gjøre bladet friskt og levende.

41 sider. Side 1 av 3