Vårkurs i Karasjok 5. til 7. april 2018

Kurskomiteen i Finnmark legeforening inviterer til vårkurs i Karasjok 5. til 7. april.

Vårens tema er akutt psykiatri. Hva gjør vi når pasientene våre får en akutt psykisk lidelse? Når skal vi legge inn pasienter? Hva kan førstelinjetjenesten gjøre? Hvilke erfaringer har vi med akutt psykiatrien? Meld dere på et svært spennende og meningsfullt kurs!

Vårkurs i Karasjok 5. til 7. april 2018

For påmelding følg linken her 

Program

Torsdag 05.04.18 
1000-1015       Åpning ved kurskomiteen v Ane Emaus
1015-1100       Den vanskelige tvangen v/Olav Gunnar Ballo
1100-1115       Pause
1115-1200       Hvorfor er samene slik de er i møte med det norske helsevesen. 
1200-1500      Aktiv lunsj
1500-1700      Medikamentbehandling m kasuistikk
1700-1715      Pause
1715-1830      Den nye tvangsvurderingen 

1915-1945      Allmennlegeforeningen
2000                Middag

Fredag 06.04.18
0900-1015      Tvangsinnleggelse og samarbeid med APAT team.
1015-1030      Kaffepause
1030-1130       Akutt traume i lokalsamfunn.
1130-1400       Aktiv lunsj
1400-1515      I møtet med krisen
1515-1530      Pause 
1530-1645      I møtet med krisen. Forts.
1645-1700      Pause
1700-1900      Årsmøte Finnmark Legeforening
2000                Årsmøtemiddag Finnmark Legeforening

Lørdag 07.04.18
0900-0945      Suicidalvurdering kasus
0945-1000      Pause
1000-1045      Suicidalvurdering v/Christel Eriksen
1045-1100      Pause og utsjekk
1100-1200      Miste pasient i selvmord, Christel Eriksen.
1200-1215      Pause
1215-1245      Løse tråders halvtime
1245-1300      Kuravslutning, oppsummering, salens forslag til andre kurstema.

                        Lunch og avreise