Jeg er stolt over å være hedmarking! Vi har et stort og naturskjønt fylke med god helsetjeneste. Pasientene er stort sett rause, rolige og takknemlige. Jeg har mange gode kollegaer rundt omkring i fylket, de er både faglig svært oppdaterte og hyggelige.

Hedmark Legeforening ønsker velkommen til kurs ved Scandic hotell Hamar 30.-31. mars 2017. Kurset er godkjent med 16 t i fagområde gynekologi og obstetrikk i videre-og etterutdanningen for allmennleger.  Ant. deltakere : 60                

Påmeldingsfrist 25. februar 2017                                 

 

Styrene i legeforeningene i Oppland og Hedmark avholdt felles møte den 27. oktober 2016 på Sigstad gård på Biri. Temaet var Fremtidig sykehusstruktur. 

Årets årsmøte ble gjennomført 19.08.16 på Scandic Elgstua, Elverum. Før årsmøte holdt Dora Thorhallsdottir et underholdende og tankevekkende foredrag, "God stemning" - et foredrag om hvordan du kan skape bedre relasjoner til andre. 49 stemmeberettigede møtte. Etter gjennomgang av årsmøtesakene ble Hedmark legeforenings hederspris delt ut til Berit Werner Erichsen (begrunnelse) og det ble servert årsmøtemiddag. Protokoll fra årsmøtet finner du her.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Hedmark legeforening har besluttet å dele ut en hederspris hvert år på årsmøtet.
Statuttene for prisen finner du her.
Styret har endret punkt 2a 27.10.2016. 

Tidligere mottakere av hedersprisen.

2010: Ruth og Dag Riise
Begrunnelse

 

 

2011: Hans Petter Schjønsby 
Begrunnelse 

 


2012: Ikke utdelt

 

2013: Per Bjerke
Begrunnelse

 

 

2014: Arne O. Ellingsson
Begrunnelse 

 

 

2015: Gabrielle og Geir Erik Nilsen
Begrunnelse 

2016: Berit Werner Eriksen

Begrunnelse

Omtale i Mitt Kongsvinger

Det er etablert en kurskomite under Legeforeningens avdeling i alle fylker. Komiteene har ansvar for organisering av kursvirksomhet for primærhelsetjenesten i sitt område slik at praktiserende leger kan få oppfylt de krav til kurs som stilles i videre- og etterutdanningen. Kurskomiteene forutsettes også å arrangere generelle kurs av interesse for alle leger i fylket.

Oversikt over praksiskonsulenter i Sykehuset Innlandet fra Hedmark

  • Ragnhild Dybvig, praksiskonsulent ved BUP Hedmark og SI Hamar
  • Kristine Gaarder, praksiskonsulent SI Elverum
  • Dag Sigurd Salicath, praksiskonsulent SI Kongsvinger

Praksiskoordinator er Karin Frydenberg (praksiskonsulent SI Gjøvik).

Ytterligere opplysninger om personell og aktiviteter finnes på "Fastlegesiden" til SI HF.