«Fra Håvamål som helsedikt  til Feltskjær Friderich Kønig og Einsteins hjerne»

Søndag 8. oktober 2017 kommer den «Den norske nevrolitterære klubben» for å se «Gammeldoktor´n» på Glomdalsmuseet.  

Glomdalsmuseet og Utvalget for Gammeldoktor´n benytter anledningen til å arrangere et åpent miniseminar  kl. 13 – 16  i  auditoriet på Glomdalsmuseet hvor flere av gjestene vil holde interessante kåserier om medisinhistoriske tema.

Alle medlemmer i Hedmark legeforening er velkomne!

Årets årsmøte ble avholdt torsdag 24.august på Scandic Elgstua, Elverum. I tillegg til ordinære årsmøtesaker var det et faglig program hvor president Marit Hermansen informerte om utviklingen etter innføring av Foretaksreformen i 2001 og legeforeningens tanker om veien videre.

Hedmark legeforening inviterer til årsmøte torsdag 24. august 2017 kl 18.00 ved Scandic Hotell Elgstua, Elverum. Benytt anledingen til å treffe hyggelige kolleager i uformelle omgivelser. Påmelding til Marte Kvittum Tangen via e-skjema nederst på siden.

Hedmark legeforening har gleden av å invitere sine medlemmer til Hedmarkseminaret

Et kurs med sosial profil, faglig påfyll og underholdning

Hotell Radisson Blu Trysil 27.-28.oktober 2017

***Påmeldingsfristen har gått ut 11.10.17 kl 23.00***

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Hedmark legeforening har besluttet å dele ut en hederspris hvert år på årsmøtet.
Statuttene for prisen finner du her.
Styret har endret punkt 2a 27.10.2016. 

Tidligere mottakere av hedersprisen.

2010: Ruth og Dag Riise
Begrunnelse

 

 

2011: Hans Petter Schjønsby 
Begrunnelse 

 


2012: Ikke utdelt

 

2013: Per Bjerke
Begrunnelse

 

 

2014: Arne O. Ellingsson
Begrunnelse 

 

 

2015: Gabrielle og Geir Erik Nilsen
Begrunnelse 

2016: Berit Werner Eriksen

Begrunnelse

Omtale i Mitt Kongsvinger

2017: Torkel Bache

Begrunnelse

Det er etablert en kurskomite under Legeforeningens avdeling i alle fylker. Komiteene har ansvar for organisering av kursvirksomhet for primærhelsetjenesten i sitt område slik at praktiserende leger kan få oppfylt de krav til kurs som stilles i videre- og etterutdanningen. Kurskomiteene forutsettes også å arrangere generelle kurs av interesse for alle leger i fylket.

Oversikt over praksiskonsulenter i Sykehuset Innlandet fra Hedmark

  • Ragnhild Dybvig, praksiskonsulent ved BUP Hedmark og SI Hamar
  • Kristine Gaarder, praksiskonsulent SI Elverum
  • Dag Sigurd Salicath, praksiskonsulent SI Kongsvinger

Praksiskoordinator er Karin Frydenberg (praksiskonsulent SI Gjøvik).

Ytterligere opplysninger om personell og aktiviteter finnes på "Fastlegesiden" til SI HF.